Listen

Kurskatalog

Bläddra bland våra utbildningar...

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Kurator
Arbetsterapeut
Rehabkoordinator
Behandlingsterapeut
Psykolog
Skötare
Doktorand
Psykoterapeut
Socionom
Fysioterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Återställ
VT22
HT22
VT23
HT23
VT24
HT24
Att söka just nu
Återställ
Distans
Klassrum
Hybrid
Återställ

Kursen ges i plattformen PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2021-09-21, Flera tillfällen

9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Se mer

2022-01-27

9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Se mer

2022-02-10, Flera tillfällen

8.15 - 12

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i psykofarmakologi, både avseende teoretisk bakgrund och klinisk tillämpning vid specifika tillstånd. Samtliga lärare är specialistläkare med erfarenhet av forskning och undervisning. Kursansvariga är Joar Guterstam och Giulia Arslan.

Se mer

2022-04-27, Flera tillfällen

10 - 15

Norra stationsgatan 69, plan 6

En utbildning för dig som möter förstagångsinsjuknade i psykos. Kursens mål är att lära ut hur man kan göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående.

Se mer

2022-08-30, Flera tillfällen

9 - 16

Norra Stationsgatan 69, vån 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2022-08-31, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

KURSEN ÄR INSTÄLLD

Se mer

2022-09-01, Flera tillfällen

9 - 16

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Se mer

2022-09-07, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, tr. 6

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Se mer

2022-09-07

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7

Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Se mer

2022-09-08, Flera tillfällen

9 - 16

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Se mer

2022-09-14, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Se mer

2022-09-19, Flera tillfällen

9 - 16

Eskilstuna/Strängnäs

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med människor som lider av psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder. Två av kursdagarna ges fysiskt och tre kursdagar ges digitalt via Zoom.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Centrum för Psykiatriforskning arrangerar en interaktiv fyradagarsutbildning i att behandla spelberoende (hasardspelsyndrom) med KBT. Utbildningen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och vänder sig till dig som arbetar med behandling av missbruk eller beroende.

Se mer

2022-09-21

8.30 - 12

Sachsgatan 10A

Öka din kunskap om ätstörningar. Seminariet vänder sig till er inom öppenvård och mellanvård på BUP. Välkommen att delta i ett seminarium där vi tillsammans diskuterar hur vi på BUP bäst kan upptäcka, hjälpa och behandla patienter med ätstörning.

Se mer

2022-09-22

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 7

Utbildningen vänder sig till psykiater och ST-läkare inom psykiatri och till allmänspecialister och ST-läkare inom allmänmedicin i Stockholm.

Se mer

1/3