Olof Molander - Ett nytt instrument för att mäta spelberoende och IKBT som standardvård över landet

Olof Molander disputerade under våren (2022) och avhandlingens studier ledde till det nya frågeformuläret GDIT och en ny IKBT-behandling för personer med spelproblem och Hasardspelsyndrom.

Vad är GDIT och vilka fördelar kan man se?

- The Gambling Disorder Identification Test (GDIT) är ett DSM-5 baserat självskattningsinstrument som vi på Centrum för psykiatriforskning i samarbete med internationella spelforskare utvecklat. GDIT uppvisade goda mätegenskaper, men har också andra fördelar. En viktig sådan är att det nu är möjligt att tillförlitligt uppskatta diagnosen Hasardspelsyndrom via frågeformulär, säger Olof.  

Olof har även tagit fram och implementerat en ny IKBT för spelproblem och Hasardspelsyndrom. Behandlingen utvecklades för att förbättra kunskapen om spelbeteenden utifrån ett kliniskt och teoretiskt perspektiv.

Hur ser resultaten ut?

- Preliminära resultat visar att patienter uppfattar behandlingen som en trovärdig behandling som de är nöjda med, och att behandlingen potentiellt kan minska spelsymptom, menar Olof.  

iCBTG är för närvarande tillgänglig för patienter inom reguljär beroendevård över hela landet, men fler studier behövs för att kunna säkerställa att behandlingen är en effektiv behandling. 

Läs mer på publicerad vetenskaplig artikel 

GDIT är fritt tillgängligt att använda, läs mer om det här