Forskning

Centrum för psykiatriforsknings uppgift är att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen i Stockholm.

Forskargrupperna inom Centrum för psykiatrisk forskning är organiserade som en sektion inom Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Vi samarbetar även med andra institutioner vid KI och andra universitet i Sverige och i världen. Huvuddelen av våra kliniska studier bedrivs inom psykiatrin i Stockholm och många av våra forskare arbetar även kliniskt. Tillsammans har vi expertisen som krävs och tillgång till avancerade forskningsmetoder som molekylärbiologi, genetik och hjärnavbildning.

Den forskning som vi initierar och samordnar syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. Forskningen berör många sjukdomsområden till exempel ångest, psykos, ätstörning, beroende och schizofreni.