KBT för barn och unga: Modulutbildningar (Modul 3: Fallformulering)

  • 2024-10-11

  • 0 - 0

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

En bärande del av kognitiv beteendeterapi (KBT) är så kallad fallformulering, där man samlar och syntetiserar diagnostiska överväganden, funktionell analys (inkl vidmakthållande faktorer), samt behandlingsplan med individuella mål och delmål och plan för utvärdering. En gedigen fallformulering är särskilt viktigt vid komplexa fall och utgör ett värdefullt kliniskt verktyg. I denna påbyggnadskurs bygger vi vidare på kunskaper och färdigheter inom diagnostik och beteendeanalys, med fokus på praktiska tillämpningar i klinisk vardag.

Kursinnehåll

Ur kursinnehållet
• Övning på fiktiva fall
• Progressmonitorering kopplat till ursprunglig beteendeanalys och behandlingsmål
• Anpassning av evidensbaserade behandlingar utifrån fallformulering
• Justering av fallformulering under behandlingsförlopp

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt 2,5 lärarledda dagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga arbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av
kursen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:
▪ Utifrån funktionell och topografisk beteendeanalys, samt patientens egna önskemål, kunna sortera och prioritera bland hinder och svårigheter i komplexa fall
▪ Identifiera styrkor hos patienten och använda sig av detta i behandlingsarbetet
▪ Skriva och kommunicera en fallformulering med patienter och kolleger
▪ Redogöra för hur en fallformulering kan hjälpa behandlaren att ta strategiska beslut
▪ Kunna nyttja fallformuleringen till individuell anpassning av en evidensbaserad behandling

Målgrupp

Behandlare (psykologer, socionomer, leg psykoterapeuter) inom Barn- och Ungdomspsykiatrin som arbetar kliniskt med barn och ungdomar.

Förkunskaper:
För antagning ska deltagare före utbildningen ha genomfört följande kurser på
KCP, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper:
- Modul 1: Grunder i KBT
- Modul 2: Beteendeanalys
- Grundläggande diagnostik alt. Barnpsykiatrisk bedömning

Tid och plats

Kursdagar: 11/10 (kl 13-16), 18/10 (kl 9-16) samt 25/10 (kl 9-16)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 11/9

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga