Avancerad utbildning

Utbildning på avancerad nivå innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska bland annat utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet, eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, KBT

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framför allt inom psykiatrin.

Programmet har två inriktningar som båda har en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökande oavsett grundprofession.

Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin, 70 hp

Höstterminen 2023 startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Utbildningen syftar till att kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå och utveckla sin expertkompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet. Specialistutbildningen kommer att ge möjligheter att utvecklas vidare i yrket och söka tjänster eller ta uppdrag som förutsätter specialistkompetens.

En bärande tanke är att utbildningen bygger på psykologens aktiva lärande och att kurserna skall understödja en lärandeprocess som innebär fördjupning, specialisering och breddning i kompetens hos psykologen utifrån det arbete studenten har på klinik. Utbildningens kursdel omfattar sammanlagt 70 högskolepoäng, vilka läses i en studietakt om 25% under fem års tid (7.5 hp/termin). Utbildningen ges som uppdragsutbildning via Karolinska Institutets uppdragsutbildning (KIUU) och är ett kurspaket som innehåller en mix av allmänna och valbara kurser

Behörig att söka utbildningen är den som har legitimation som psykolog, är anställd inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och har arbetat minst två år efter examen inom för utbildningen relevant verksamhet.

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdoms-psykologi med fokus på barn och ungdomspsykiatri, 70 hp

Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete.

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Handledning i klinisk psykologi, 15 hp

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Kursen vänder sig till personer som vill lära sig det praktiska arbetet genom handledning på egna uppdrag och få fördjupning i teori och modeller kopplat till verksamhetshandledning och konsultation. En viktig del av kursen är att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning.

KCP erbjuder ytterligare kurser i handledning så att du med denna kurs som bas kan bygga ytterligare kompetens och anpassa din handledarutbildning till behov och typ av uppdrag.

Mer info finns här

Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation 15,0 hp

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Mer info finns här

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning 15,0 hp

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och/eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk/psykoterapeutisk behandling.

Mer info finns här

Läs mer om psykoterapeutprogrammet vid KI