Avancerad utbildning

Utbildning på avancerad nivå innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska bland annat utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet, eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, KBT

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framför allt inom psykiatrin.

Programmet har två inriktningar som båda har en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökande oavsett grundprofession.

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdoms-psykologi med fokus på barn och ungdomspsykiatri, 70 hp

Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete.

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer om psykoterapeutprogrammet vid KI