Avancerad utbildning

Utbildning på avancerad nivå innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska bland annat utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet, eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, KBT

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framför allt inom psykiatrin.

Programmet har två inriktningar som båda har en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökande oavsett grundprofession.

Läs mer om psykoterapeutprogrammet vid KI