Årsrapport 2021

Välkommen till Centrum för psykiatriforsknings årsrapport 2021

I år publicerar Centrum för psykiatriforskning (CPF) en digital årsrapport. I årsrapporten beskrivs ett urval av vad vår verksamhet och våra medarbetare har åstadkommit inom forskning, utbildning och utveckling under 2021.

Vår lik andras verksamheter har under de senaste åren varit under hård prövning och verksamheten har satts på prov. Tack vare en sammanlänkad organisation med engagerade medarbetare har CPF under 2021 utvecklat och levererat en rad uppdrag och forskningsprojekt. Vi har utbildat, publicerat vetenskapliga artiklar, antagit forskningsmedel, disputerat och fått sex nya forskargrupper till vår organisation för att nämna några av årets aktiviteter. 

Vi hoppas att ni tycker att det ska bli lika intressant att läsa CPF:s årsrapport 2021 som vi, trevlig läsning!

- Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning


Nedan presenteras årsrapporten 2021, i de olika avsnitten kan man läsa om verksamhetens olika forskargrupper och aktiviteter under året.

Kompetenscentrum för psykoterapi

Utbildning, kompetensutveckling och forskning

Fördjupning - psykisk ohälsa

Barn och unga vuxna