Fortbildning

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) samordnar och genomför fort- och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. De flesta kurser hålls i Stockholms län men kan sökas av deltagare från hela landet. Fortbildningen vid CPF utför utbildningar i egen regi och stödjer även vid behov Region Stockholms psykiatriska verksamheter som själva anordnar kurser. Vi har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Kurserna är öppna för alla verksamheter inom SLSO och övriga vårdgrannar i landet.

Utbildningarna:

  • är skräddarsydda för breda målgrupper av personal inom psykiatrin
  • är väl förankrade i aktuell forskning
  • har ett tydligt vårdnära fokus

Kurskatalogen

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?

Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få Nyhetsbrevet.

 

Vill du veta mer om Fortbildningen på CPF, titta gärna på

Presentation om ST-läkarnas fortbildning

Den handlar om såväl METIS som fortbildningsdagar för specialister i psykiatri.

eller 

Posters från Utbildningsdagen 19 feb 2020 

Innhåller information om Fortbildningen, Centrala METIS-kansliet samt Pedagogiksatsning i samarbete med KI.