Fortbildning

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar och genomför fort- och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri samt beroendevård. Fortbildningen erbjuder en variation av kursformat, från workshops, endagsutbildningar och nätverksträffar, till längre kurser.

Fortbildningen samarbetar med kliniknära kursansvariga och lärare. Ett centralt mål är att kurserna ska generera kunskap som kan användas i deltagares kliniska yrkesvardag. Vi har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin.

De flesta kurser hålls i Region Stockholm men ett flertal kurser kan sökas av deltagare från hela landet. Kurserna är öppna för alla verksamheter inom SLSO och övriga vårdgrannar i landet.

Våra fortbildningskurser

  • Skräddarsydda för breda målgrupper av personal inom psykiatriska verksamheter
  • Väl förankrade i aktuell forskning
  • Har ett tydligt vårdnära fokus

Digitalisering

Fortbildningen driver också ett CPF-gemensamt projekt där syftet är att göra CPF’s utbildning och forskning mer tillgänglig genom visuellt och videobaserat material. Gruppen arbetar med anpassade helhetslösningar, delvis i samarbete med produktionsbolag men också via inspelningsutrustning på CPF. I nära samarbete med ämnesexperter byggs genomtänkta och pedagogiska framställningar av utbildnings-och forskningsmaterial som engagerar målgruppen.

Kontaktuppgifter Digitala Utbildningsgruppen

Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

Ahang Bashi, ahang.bashi@regionstockholm.se

Kurskatalog och Nyhetsbrev

CPF:s Kurskatalog

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev som skickas ut 2 ggr/termin.