Fortbildning

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) samordnar och genomför fort- och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. De flesta kurser hålls i Stockholms län men kan sökas av deltagare från hela landet. Fortbildningen vid CPF utför utbildningar i egen regi och stödjer även vid behov Region Stockholms psykiatriska verksamheter som själva anordnar kurser. Vi har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Kurserna är öppna för alla verksamheter inom SLSO och övriga vårdgrannar i landet.

Utbildningarna:

  • är skräddarsydda för breda målgrupper av personal inom psykiatrin
  • är väl förankrade i aktuell forskning
  • har ett tydligt vårdnära fokus

Kurskatalogen

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?

Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få Nyhetsbrevet.

 

Vill du veta mer om Fortbildningen vid CPF? Se dessa presentationsmaterial från CPF:s utbildningsdag februari 2020:

-Posters som beskriver tre delar av verksamheten (Fortbildningen generellt; Metis centrala kansli och Fortbildningens pedagogiksatsning).
Läs mer här: Posters från Utbildningsdagen 19 feb 2020 

-Presentation av Metis och Fortbildningens CPD-kurser för specialister i psykiatri.
Läs mer här: Presentation om ST-läkarnas fortbildning