Regionalt Metis-kansli i Stockholm

Metis regionala kansli i Stockholm ansvarar för att erbjuda kurser till länets ST-läkare som verkar inom de psykiatriska specialiteterna. Kurserna innehar hög kvalitet då de baseras på evidens och omfattar klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Det regionala arbetet utgörs av samverkan och erfarenhetsutbyte med andra Metis-kanslier i landet samt dialog, förankring och samarbete med Metis styrgrupp och specialistföreningar.
Inom ramen för Metis infrastruktur erbjuder kansliet även stöd och rådgivning till det Centrala Metis-kansliet vid Centrum för psykiatriforskning (CPF).

Välkommen att höra av dig med frågor!
Sarantos Stasinakis, sarantos.stasinakis@regionstockholm, studierektor för ST-kurser. 
Sofia O´Connell, sofia.oconnell@ki.se, samordnar Metis-kurser i Stockholm och ingår även i det regionala BUP-kansliet.