Workshop för enhetschefer och det försäkringsmedicinska teamet

  • 2023-03-17

  • 9 - 12

  • Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 90.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en digital grundutbildning om Försäkringsmedicin för vårdpersonal inom psykiatrin.

Kursinnehåll

Under dagen presenterar vi grunderna i Försäkringskassans regelverk och informerar om Rehabstödet och dess funktioner.

Vi ger förslag på rutiner för arbetet med sjukskrivna patienter samt utbyter tankar och erfarenheter med varandra om det försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin. 

Målgrupp

Läkare, rehabkoordinatorer och annan vårdpersonal som är involverade i det försäkringsmedicinska arbetet på mottagningen.

Tid och plats

Tid: 17 mar kl. 9.00-12.00

Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 90 

Anmälan

Sista anmälningsdagen är den 10 mar 2023.

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Begränsat antal platser, först till kvarn. Fika ingår.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Workshop, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Psykolog, Läkare, Att söka just nu, VT23