Etikprövning

Godkännande från Etikprövningsmyndigheten krävs för att behandla personuppgifter i forskning. I Sverige görs etikprövningar av Etikprövningsmyndigheten. Nedan finns en sammanställning av viktiga saker att tänka på inför etikansökan.

Granskning av etikansökan

För att avgöra om din studie behöver etikprövas, se etikprövningslagen.

Forskare inom CPF erbjuds möjlighet att få återkoppling på etikansökningar innan signering. Gå igenom lathunden för att se att du fått med allt.

Gå även igenom följande steg innan ni skickar in er etikansökan för granskning till FoU-samordningsgruppen:

  1. Fyll i etikansökan så mycket som möjligt i Ethix, inklusive bilagor
  2. När detta är klart, klicka på ”Skriv ut” och välj PDF
  3. Skicka hela PDF-filen till cpfsupport@cns.ki.se

CPF support granskar ansökan och svarar inom två veckor. 

Tänk på att det inte bara är etikprövningen som ska vara godkänd, även andra myndighetsbeslut kan krävas innan du startar studien. Gå igenom Vägledning vid uppstart av forskningsstudie för mer information.

 

Rutin för fakturor från Etikprövningsmyndigheten

  • Om medel som förvaltas på KI skall betala ansökan: Maila PDF:en till ki-fakturor@ki.se och ange KI:s ZZ-kod för den som skall godkänna fakturan.
  • Om medel som förvaltas på SLSO skall betala ansökan: Maila PDF:en till redov.slso@regionstockholm.se och ange SLSO:s referenskod för den som ska godkänna fakturan.