Etikprövning

Godkännande från Etikprövningsmyndigheten krävs för att behandla personuppgifter i forskning. I Sverige görs etikprövningar av Etikprövningsmyndigheten. Nedan finns en sammanställning av viktiga saker att tänka på inför etikansökan.

Granskning av etikansökan

För att avgöra om din studie behöver etikprövas, se etikprövningslagen.

Forskare inom CPF erbjuds möjlighet att få återkoppling på etikansökningar innan signering. Gå igenom lathunden för att se att du fått med allt. Skicka hela ansökan med alla bilagor som PDF till cpfsupport@cns.ki.se. CPF support granskar ansökan och svarar inom två veckor. 

Tänk på att det inte bara är etikprövningen som ska vara godkänd, även andra myndighetsbeslut kan krävas innan du startar studien. Gå igenom Vägledning vid uppstart av forskningsstudie för mer information.

 

Rutin för fakturor från Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten har nya rutiner för betalning av ansökningar. När du som forskare har skickat in din ansökan om etikprövning kommer du att få ett mail med en länk till Etikprövningsmyndighetens faktura. Klicka på länken för att ladda ner fakturan som PDF. För att Centrum för psykiatriforskning ska kunna administrera betalningen av fakturan i tid ska denna laddas ner och mailas enligt instruktionerna nedan. Glöm inte att ange vilket konto medlen ska dras från.

  • Om medel som förvaltas på KI skall betala ansökan: Maila PDF:en till ki-fakturor@ki.se och ange KI:s ZZ-kod för den som skall godkänna fakturan.
  • Om medel som förvaltas på SLSO skall betala ansökan: Maila PDF:en till slso@sll.se och ange SLSO:s referenskod för den som ska godkänna fakturan.