Kompetenscentrum för psykoterapi

Välkommen till Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). Vårt uppdrag är att genom samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på olika nivåer.

KCP tillhandahåller både statliga utbildningar som söks via antagning.se, och uppdragsutbildningar vilka framförallt riktar sig till anställda inom Stockholms läns landsting. Här ges Karolinska Institutets psykoterapeutprogram (90 hp) som är ett av de statligt finansierade psykoterapeutprogrammen i Sverige. 

Hos oss utbildas årligen cirka 300 studenter i psykoterapi på olika nivåer. Utmärkande för psykoterapeutprogrammet vid KCP är den omfattande verksamhetsförlagda utbildningen, vilket gör oss unika vid jämförelse med andra motsvarande utbildningar. Vi samarbetar med flera vårdcentraler och psykiatriska mottagningar i Stockholmsområdet, och våra studenter placeras i olika verksamheter beroende på hur långt de har kommit i utbildningen. 

Under basutbildningen förläggs placeringen till en vårdcentral där patienterna har en lindrig till måttlig psykiatrisk problematik och där studenten får tät handledning. Under sista året på psykoterapeutprogrammet kan studenterna placeras på en specialinriktad psykiatrisk mottagning där problematiken hos patienterna är mer omfattande.

KCP verkar för att upprätthålla hög kompetens inom evidensbaserade psykoterapeutiska metoder, som en grund för utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse Stockholms läns landstings psykiatriska enheter med psykoterapeutisk kompetens.

KCP är en del av Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet - Sveriges ledande medicinska universitet - och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Inom Stockholms läns landsting är SLSO den centrala förvaltningen för verksamheterna utanför akutsjukhusen. Detta innefattar huvudsakligen vårdcentraler, psykiatrisk vård för barn och vuxna samt geriatrisk vård.