KBT i blandat format

Kognitiv beteendeterapi i blandat format (bKBT) syftar till att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling, och att erbjuda ett mer flexibelt arbetssätt för patienter och behandlare. I det blandade formatet kombineras fysiska besök eller videosamtal med att patienten gör delar av behandlingen mer självständigt digitalt med stöd av sin ordinarie behandlare.

Syfte

Erfarenheter från psykiatrin har varit att renodlad internetbehandling är för omfattande för många patienter och att mer stöd behövs. Att kombinera internetbehandling med behandlingssessioner kan vara ett sätt att öka genomförandet. Formatet är tänkt att avlasta behandlare, göra psykologisk behandling mer tillgänglig och minska terapeutdrift. Målet är att utveckla och utvärdera formatet för att sedan kunna tillgängliggöra bKBT för hela SLSO psykiatri.

Metoden

I bKBT kombineras internetbehandling med sedvanlig psykologisk behandling. Behandlingarna bygger på evidensbaserade behandlingsprotokoll. Allt material finns tillgängligt på plattformen Stöd och behandling. Självständigt arbete och digitalt behandlarstöd varvas med fysiska sessioner eller videobesök. Behandlingssessionerna syftar till att följa upp, motivera, problemlösa och genomföra viktiga eller svåra moment. I nuläget finns program för depression och flera ångestsyndrom. Program för insomni och tvångssyndrom är under utveckling.

bKBT utvecklas och utvärderas

Formatet utvecklas och utvärderas just nu i samarbete med behandlare inom SLSO ochWeMind. Projektet utvärderas i två studier; en kvalitativ studie som undersöker patienters och behandlares erfarenheter av formatet, samt en kvantitativ studie som undersöker genomförbarhet och preliminära kliniska effekter. Framöver planeras även större effektutvärderingar samt hälsoekonomiska analyser.

Är din mottagning intresserad av att vara med och använda samt utveckla behandlingsformatet? Hör gärna av dig till ansvarig forskare Maria Hedman-Lagerlöf för att få mer information (maria.hedman-lagerlof@ki.se).