Utbildning

Centrum för psykiatriforskning ger utbildningar på tre nivåer: grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning.

En gemensam nämnare för samtliga nivåer är att utbildningen är väl förankrad i dagsaktuell forskning samt har ett tydligt vårdnära fokus. Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Se vårt utbud av utbildningar i kurskatalogen

 

Ett urval av tidigare kurser

Nedan ser du de kurser som givits via CPF. Flera är återkommande och ges fortfarande.  

Fortbildning

 • Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin (CPD-kurs)
 • Administrering och monitorering av ADHD medicinering
 • Avancerad bedömning och omvårdnad vid ADHD inom barn- och ungdomspsykiatrin 7,5 hp
 • Behandla spelproblem med KBT
 • Beroendetillstånd 12 hp - ges på olika håll i landet.
 • Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla (som kurs inom KI Uppdragsutbildning och som kurs för HSF-upphandlade enheter)
 • BUP - Att möta självskadebeteende - Kunskap, förståelse och färdigheter
 • BUP - Autism
 • BUP - Grundutbildning om ätstörningar 
 • BUP - Praktiskt seminarium om ätstörningar
 • BUP - Suicidala barn och ungdomar
 • Cannabis – Förekomst, skador och behandling 3 hp
 • Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin
 • Early Assessment Risk List (EARL)
 • Evidensbaserad psykiatri Eskilstuna/Strängnäs 7,5 hp
 • Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor
 • Fördjupad bedömning av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Fördjupad bedömning av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) enligt ICD-11
 • Fördjupning beroendetillstånd - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
 • Fördjupning depression och bipolär sjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad
 • Fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
 • Fördjupning psykossjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad
 • Fördjupning ätstörning - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
 • Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård - 11 dagar
 • Grundutbildning om ätstörningar – Vuxenpsykiatri
 • Grundutbildning om ätstörningar – BUP
 • Internt krisstöd – Akut omhändertagande efter suicid och andra traumatiska händelser
 • Internt krisstöd - Psykologisk och Retrospektiv genomgång
 • KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande 3 hp
 • Konsultationspsykiatri i somatisk vård (CPD-kurs)
 • Komplex Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Krisintervention vid psykos (CPD-kurs)
 • Könsdysfori hos barn och unga (CPD-kurs)
 • Life span - Den komplexa patienten (CPD-kurs) EIPS
 • Life span - Den komplexa patienten. Tema Beroende (CPD-kurs)
 • Life span - Den komplexa patienten. Tema neuropsykiatri (CPD-kurs)
 • Life span - Tema bipolär sjukdom och terapiresistent depression (CPD-kurs)
 • Narrative Enhancement-Cognitive Therapy (NECT)
 • NECT - Erfarenhetsutbyte
 • Neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna: screening, diagnostik och utredning
 • När man inte längre kan sköta sig och sitt - familjejuridik (CPD-kurs)
 • Nätverksträff för spelberoendebehandlare
 • Omvårdnad av suicidnära persioner 4,5 hp
 • Palliativ medicin
 • Psykofarmakologi för specialister (CPD-kurs)
 • Psykofarmakologi- insättning och utsättning av läkemedel (CPD-kurs)
 • Seminarium - Juridik för sjuksköterskor
 • Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)
 • Suicid historiskt och akutellt
 • Suicidpreventivt arbete i praktiken
 • Utmaningar i transkulturell psykiatri: forskning och kliniska perspektiv (CPD-kurs
 • Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk öppenvård
 • Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk heldygnsvård
 • Våld i nära relationer. Offer och förövare - Ett ansvar för hälso- och sjukvården (CPD-kurs)
 • Våld i nära relationer. Ett ansvar för hälso- och sjukvården (CPD-kurs)
 • Våld i vården. - Ett ansvar för hälso- och sjukvården (CPD-kurs och som kurs för fler målgrupper)
 • Vård och stödsamordning (Case management)
 • Återfallsprevention 3 hp
 • Ästörningar (CPD-kurs)
 • 15 metoden: Evidensbaserad modell för att uppmärksamma och behandla skadligt bruk och alkoholberoende

 

Psykoterapiutbildning/KCP

 • Barnpsykiatrisk bedömning
 • Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod 45 hp
 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare inom BUP
 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning KBT, för ST-läkare 30 hp
 • Behandling av små barn 
 • Compassionfokuserad terapi 7,5 hp
 • Diagnostisk Klassifikation (DC): 0–5
 • Diagnostik och bedömning vid depression
 • Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning 15 hp
 • Emotionsregleringsbehandling i grupp - tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende 5,5 hp
 • Familjebaserad ätstörningsbehandling Utbildning i evidensbaserad behandling i en familjekontext
 • Good Psychiatric Management 4,5 hp
 • Grundläggande diagnostik
 • Handledning i klinisk psykologi 15 hp
 • Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning 15 hp
 • Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation 15 hp
 • Kognitiv beteendeterapi vid trauma 7,5 hp
 • Modul 1: Grunder i KBT
 • Modul 2: Beteendeanalys
 • Modul 3: Fallformulering
 • Modul 4: Exponering I
 • Modul 5: Föräldrastrategier
 • Modul 6: Beteendeaktivering I
 • KBT vid ätstörningar
 • Psykoterapeutprogrammet
 • Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri
 • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning
 • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori

 

Kunskapsteam i försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin för enhetschefer och team

Försäkringsmedicin för psykiatripersonal

Försäkringsmedicin för läkare

 • Grundutbildning
 • Fortsättningsutbildning
 • ST-läkare

Försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer

 • Grundutbildning
 • Fortsättningsutbildning
 • Nätverksträffar