Utbildning

Centrum för psykiatriforskning ger utbildningar på tre nivåer: grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning.

En gemensam nämnare för samtliga nivåer är att utbildningen är väl förankrad i dagsaktuell forskning samt har ett tydligt vårdnära fokus. Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Se vårt utbud av utbildningar i kurskatalogen