Per Andrén har disputerat inom ämnet barn och ungdomar med Tourettes syndrom

Ämnet för Per Andréns avhandling i maj handlade om barn och ungdomar med Tourettes syndrom. Det vill säga individer som besväras av ofrivilliga rörelser eller ljud, så kallade tics.

FotoFoto: Peter Örn

Internationella behandlingsriktlinjer rekommenderar i första hand behandling med beteendeterapi, men få individer har tillgång till sådan behandling. Att göra beteendeterapi mer tillgänglig var Pers syfte med avhandlingen.

- Avhandlingen syftade till att göra beteendeterapi mer tillgänglig genom att undersöka hur väl sådan behandling fungerar vid en reguljär mottagning (i stället för i en kontrollerad klinisk prövning) och på distans via internet, säger Per.

Avhandlingen visade att beteendeterapi i traditionellt format (öga mot öga på en mottagning) fungerar väl inom reguljär hälso- och sjukvård, i alla fall vid en högspecialiserad enhet.

- Gällande internetförmedlad beteendeterapi visade detta format lovande resultat i en pilotstudie, men mer tvetydiga resultat i en senare randomiserad kontrollerad prövning. Sammantaget bedömdes individerna ha fått god effekt av både den aktiva behandlingen och kontrollbehandlingen, fortsätter Per.

Hur ser din framtida forskning ut?

- Närmast planerar jag att slutföra den pågående randomiserade kontrollerade prövningen, där en långtidsuppföljning (upp till 12 månader efter avslutad behandling) kvarstår. Vi förbereder också för att implementera den internetförmedlade behandlingen inom reguljärt vårdutbud vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.

Vi ser fram emot att följa Pers fortsatta arbete och forskning!