Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk öppenvård

 • 2023-09-14

 • 9 - 12

 • Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatriska sjukdomstillstånd eller beroende. Syftet är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar kommunikation, bedömning och behandling. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl läkemedelsfrågor som psykologisk behandling tas upp under utbildningen.

Målsättning

Målsättningen med psykiatrins utbildningssatsning om IF är att dessa patienter ska få en mer tillgänglig, individanpassad, effektiv och säker vård, där patienten är mer delaktig och följsam i behandlingen. Kunskaper och verktyg från kursen är också användbara i arbetet med andra patienter inom psykiatrin som har kognitiva eller kommunikativa svårigheter.

Kursinnehåll

 • Kognition och kommunikation; anpassningar och tillgänglighet i vården
 • Förekomst av psykisk sjukdom, självskada och suicidalitet vid IF
 • Diagnostik av psykiska sjukdomar; svårigheter och möjligheter
 • Kognitiv utredning och NP-utredning vid IF
 • Utmanande beteenden; handläggning i öppenvård
 • Läkemedelsbehandling; generella principer
 • Anpassad psykoedukation och psykologisk behandling vid IF

Datum och plats

Kursdag 1: 14 september 2023, kl. 9.00-12.00
Kursdag 2: 28 september 2023, kl.9.00-12.00
Handledningsseminarium: 8 februari 2024, kl.9.00-11.30

Lokal kommer anges senare. 

Behörighet och krav

På Lärtorget finns en digital basutbildning om IF som ger kursdeltagaren
nödvändiga förkunskaper. Logga in på Lärtorget här för att ta del av
utbildningen.

Föreläsare

 • Annika Brar psykiater, habiliteringsläkare Habilitering & Hälsa
 • Magnus Ivarsson psykolog VUB-teamet, doktorand Linköpings
  Universitet
 • Monika König psykiater VUB-teamet
 • Lena Lillieroth psykolog Psykiatricentrum Södertälje
 • Channa Lönnå specialpedagog VUB-teamet
 • Anna-Karin Sjöholm psykolog VUB-teamet

Anmälan och avgift

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift ex moms.

Kontakta Utbildningsadministratören för mer information kring detta. 

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.  

Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag: 1 sept 2023.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT23