Grundläggande diagnostik

  • 2024-11-04

  • 9 - 12

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra grundläggande barnpsykiatrisk diagnostik, samt övergripande kunskap om de vanligaste diagnoserna.

Kursinnehåll

Ur kursinnehållet:
• Kartlägga barns viktigaste funktionsområden, med syfte att identifiera
psykiatriska symptom.
• Kriteriediagnostik i praktiken (de vanligaste diagnoserna)
• Halvstrukturerad diagnostisk intervju
• Övergripande kunskap om de vanligaste diagnoserna (prevalens)

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt 1,5 dagar fördelade på 3 lärarledda halvdagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga arbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av kursen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:
• Ha kunskap om hur de vanligaste psykiatriska diagnossystemen (DSM-IV,
DCM-5, ICD-10, (ICD-11) fungerar i praktiken.
• Övergripande kunskap om vanliga psykiatriska tillstånd hos barn
(symptombild, prevalens, prognos).
• Kartlägga relevanta faktorer av barnets utveckling med hjälp av
halvstrukturerad anamnes.
• Övergripande kunskap om normal psykosocial utveckling, och vad som är
avvikelser.

Målgrupp

Personal med klinisk tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Studenter ska innan kursstart ha tillägnat sig onlinekurser i mini-KID samt C-GAS.

Tid och plats

Kursdagar: 4/11 (kl 9-12), 11/11 (kl 9-12) samt 19/11 (kl 9-12)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 4/10

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga