Psykiatri Södra Stockholm

Psykiatri Södra Stockholm utför vård på specialistnivå i öppenvård och heldygnsvård för vuxna. Vi har flera psykiatriska mottagningar på Södermalm och i Söderort.

Många av våra medarbetare forskar vid sidan om sina kliniska tjänster. Forskning, utbildning och vårdutveckling är viktigt för att förbättra vården och höja kunskapen om psykiatriska diagnoser. Vi är stolta över vår långa tradition av brukarinflytande och patientperspektivet en framstående roll i vår kunskapsutveckling. Vår kliniknära forskning som är relevant för patienter och deras närstående.

Psykiatri Södra Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den psykiatriska vården så att patienter ska få bästa möjliga behandling. Forskning, utbildning och vårdutveckling ska öka kunskapen hos både vårdgivare och patienter om hälso- och sjukvård, förebyggande insatser och tillgänglig behandling.  Ett av våra mål är att bedriva kliniknära forskning som är relevant för patienter och deras närstående. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra lärosäten. 

Verksamheten befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och mycket resurser läggs för närvarande på att sätta grunden för att främja en prioriterad klinisk forskningsmiljö. Vi skapar ett FoUU-råd med utgångspunkt i högspecialiserad psykiatri och ett tvärdisciplinärt perspektiv. Utifrån Psykiatri Södra Stockholms långa tradition av brukarinflytande har patientperspektivet en framstående roll i vår kunskapsutveckling.