ST-stöd

Centrum för psykiatriforsknings ST-stöd vänder sig till läkare som vill veta mer om utbildningsutbudet inom psykiatri för ST-läkare i Stockholms län. Stödet består av en samordnande studierektor och studierektor för kurser inom Region Stockholm.

Elina Sarasalo, samordnande studierektor för ST-stöd i Region Stockholm, kan svara på frågor om hur psykiatrin är organiserad i Stockholms län och hur en ST-utbildning inom psykiatri generellt kan se ut.

Kontakta Elina Sarasalo för:

  • Vägledning om du ska söka en ST-tjänst inom psykiatri i Stockholm
  • Information om du vill byta specialitet till psykiatri
  • Information om psykiatrins målbeskrivningar 
  • Handledarutbildning

Sarantos Stasinakis är studierektor för ST-kurser i Stockholm och för METIS regionala kansli. Han ger kursgivare stöd och arbetar med att säkra kursutbudet för att länets ST-läkare inom psykiatri för att målbeskrivningens krav.

 

Kontakta Sarantos Stasinakis för:

  • Information om utbud av ST-kurser
  • Råd till ST-läkare angående kursplanering

Förslag till kurser för ST-läkare i Psykiatri