ST-stöd

Centrum för psykiatriforsknings ST-stöd vänder sig till läkare som vill veta mer om utbildningsutbudet inom psykiatri för ST-läkare i Stockholms län. Stödet består av en samordnande studierektor och studierektor för kurser inom Region Stockholm.

Elina Sarasalo är samordnande ST studierektor för psykiatri i Region Stockholm. Hon har en stödfunktion i ST frågorna inom regionen samt ansvarar för ett fungerande nätverk för studierektorer inom Stockholms psykiatri.

Kontakta Elina Sarasalo för:

  • Information om hur en ST-utbildning inom psykiatri generellt kan se ut
  • Information om hur psykiatrin är organiserad i Stockholmsregion
  • Vägledning om du ska söka en ST-tjänst inom psykiatri i Stockholm
  • Information om du vill byta specialitet till psykiatri
  • Information om psykiatrins målbeskrivningar
  • Handledarutbildning

Kontakta Sarantos Stasinakis för:

  • Information om utbud av ST-kurser
  • Råd till ST-läkare angående kursplanering

ST-stödet i samarbete med Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för ST-läkare i Region Stockholm. Kurserna samordnas i samarbete med regionens studierektorer inom de psykiatriska specialiteterna.