Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin, 70 hp

  • 2023-08-28

  • 9 - 16

  • Kompetenscentrum för psykoterapi

Höstterminen 2023 startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Utbildningen syftar till att kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå och utveckla sin expertkompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet. Specialistutbildningen kommer att ge möjligheter att utvecklas vidare i yrket och söka tjänster eller ta uppdrag som förutsätter specialistkompetens.

En bärande tanke är att utbildningen bygger på psykologens aktiva lärande och att kurserna skall understödja en lärandeprocess som innebär fördjupning, specialisering och breddning i kompetens hos psykologen utifrån det arbete studenten har på klinik. Utbildningens kursdel omfattar sammanlagt 70 högskolepoäng, vilka läses i en studietakt om 25% under fem års tid (7.5 hp/termin). Utbildningen ges som uppdragsutbildning via Karolinska Institutets uppdragsutbildning (KIUU) och är ett kurspaket som innehåller en mix av allmänna och valbara kurser

Behörig att söka utbildningen är den som har legitimation som psykolog, är anställd inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och har arbetat minst två år efter examen inom för utbildningen relevant verksamhet.

Anmälan beräknas öppna i mars 2023.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Termin, HT23