Samverkan KI och SLSO

För att bedriva en god hälso- och sjukvård och medverka till att förbättra människors hälsa måste banden mellan universitet och sjukvård vara starka. 

För att bedriva en god hälso- och sjukvård och medverka till att förbättra människors hälsa måste banden mellan universitet och sjukvård vara starka. Vetenskapliga upptäckter ska snabbt översättas till nya behandlingsmetoder och vårdprogram, nya läkemedel och tekniker. Även kliniska behov bör så fort som möjligt återföras till forskningen, så att nya behandlingmetoder kan utvecklas.

Vision

Karolinska Institutets (KI) uppdrag är att medverka till att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. Stockholms läns landsting bedriver sjukvård och patientnära forskning där behandling av patienter sätts i första rummet.

Tillsammans har KI och regionen en övergripande vision om att arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och utbildningen ska ge Stockholmsregionen en nationell och internationell konkurrenskraftigt sjukvård och forskning.