Delta i en forskningsstudie

För att kunna utvärdera behandlingar, ofta nya, behövs deltagare som vill vara med i en studie. Välkommen med din anmälan!

Psilocybin mot depression

 

I den här studien undersöks hur väl en ny kombination av psilocybin och psykologstöd hjälper människor med depression i jämförelse med ett kontrolläkemedel och psykologstöd. Deltagarna undersöks bla med positronemissionstomografi, PET, en metod för att undersöka människans hjärna. 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Studien söker deltagare. Läs mer och anmäl intresse här: 

Dricker du för mycket?

Beroendecentrum Stockholm söker män och kvinnor i åldern 25-70 för att delta i en forsknings studie där de vill under söka om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos alkoholberoende personer. Forskarna söker därför dig som vill sänka din alkoholkonsumtion. För att kunna delta i studien får du inte använda några läkemedel mot psykiska sjukdomar (inkl. antidepressiva). Du får inte vara gravid eller amma, och inte vara opererad för fetma. Studien pågår i 13 veckor och du kommer på 9 besök till studiecentret. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Är du intresserad av att delta i studien, ring! Tel 08-1234-5858, mån–tors 9.00–16.00, fre 9.00-15.00.

Ansvariga för studien är Beroendecentrum Stockholm Ansvarig prövare: Professor Johan Franck

illustration

Hur påverkar pandemin dig med psykisk ohälsa?

Har du eller har du tidigare haft någon typ av psykiatriska symptom - exempelvis depression, ångest, beroende eller tvångstankar? 

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning undersöker effekter som coronapandemin har på personer som har eller haft någon typ av psykiatriska symptom. Genom att delta i studien bidrar du till viktig kunskap som kan vara värdefull vid utformning av framtida psykiatrisk vård både i Sverige och internationellt.

PET-bild

SSRI mot depression

I den här studien vill forskarna studera receptorer i hjärnan kopplade till depression och om det sker en förändring efter behandling med SSRI.

Studien görs med positronemissionstomografi, PET, en metod för att undersöka människans hjärna. En liten mängd radioaktivt märkt spårämne injiceras i blodet och tas upp i olika delar av hjärnan. PET-kameran mäter var radioaktiviteten ansamlas i hjärnan. Det spårämne som används i den här studien ger ett mått på 5HT1B-receptorernas fördelning och antal i hjärnan.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålskyddskommittén för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt användningen av spårämnet.

Studien söker deltagare.

OCD genetik

OCD Genetik är en studie som samlar in DNA från personer med tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom (Hoarding disorder) eller tics för att bättre förstå vad som orsakar tillstånden. DNA samlas in genom salivprov och dessa förvaras i KI biobank. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämden i Stockholm och ansvarig prövare för studien är docent Christian Rück som leder studien tillsammans med professor David Mataix-Cols.

Studiens deltagare rekryteras dels genom självanmälan via denna webbsida och dels genom kliniker som är specialiserade på dessa tillstånd runtom i landet. Genom klinikerna rekryteras även barn och ungdomar och diagnoserna dermatillomani, trichotillomani och ORS ingår utöver förenämnda diagnoser. 

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Mats Hallgren och Victoria Andersson fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se/.