Forskning på klinik

Täta kontakter och ett samarbete mellan akademin och vården är en förutsättning för klinisk forskning. Många av våra medarbetare träffar och behandlar patienter på psykiatriska mottagningar parallellt med arbetet i forskningsprojekten. Vi tror att det gynnar både vården och forskningen.