Centralt METIS-kansli

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) utgör centralt kansli för METIS (Mer teori i ST)-kurser som vänder sig till ST-läkare över hela landet. Syftet är att öka tillgängligheten på specialister inom vuxen-samt barn och ungdomspsykiatri. Ett övergripande mål med en sammanhållen specialistutbildning är att hela Sverige ska få en jämlik vård.

METIS-kurser:

  • utgår från modern interaktiv pedagogik med olika inlärningsmetoder
  • är forskningsbaserade och inkorporerar nationella riktlinjer
  • formuleras av en styrgrupp med representanter från de sex sjukvårdsregionerna i Sveriges kommuner och regioner (SKR)

METIS hemsida
METIS kurskatalog

HT21
Tilläggsspecialitet - Äldrepsykiatri: Demens och närliggande kognitiva nedsättningar (METIS)

NYUTLYST KURS INOM METIS:

Juridik för utlandsstuderande läkare i Psykiatri VT21

 

Välkommen att höra av dig med frågor till Metis support!

Katarzyna Kumanowska katarzyna.kumanowska@ki.se

Xiangwei Zhu xiangwei.zhu@ki.se

Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se