Centralt Metis-kansli

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) utgör centralt kansli för Metis-kurser (Mer teori i ST) som vänder sig till ST-läkare över hela landet. Syftet är att öka tillgängligheten på specialister psykiatri. Ett övergripande mål med en sammanhållen specialistutbildning är att hela Sverige ska få en jämlik vård.

Metis-organisation består av ett centralt kansli, ett kansli för kurser inom barn-och ungdomspsykiatri samt sex regionala kanslier. Metis-styrgrupp består av representanter från de sex sjukvårdsregionerna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt representanter från specialistföreningarna som adjungerade medlemmar.

Innehållet i Metis-kurser

  • Kvalitetssäkrade kurser för landets ST-läkare inom vuxen-barn och ungdomspsykiatri, samt rättspsykiatri, beroende- och äldrepsykiatri
  • Ugår från modern interaktiv pedagogik med olika inlärningsmetoder
  • Är forskningsbaserade och inkorporerar nationella riktlinjer

Länkar till Metis-hemsida samt kurskatalog för samtliga kurser i landet. 

METIS-hemsida


METIS-kurskatalog

Frågor?

Välkommen att höra av dig med frågor till Metis-support!

Katarzyna Kumanowska katarzyna.kumanowska@ki.se
Xiangwei Zhu xiangwei.zhu@ki.se
Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se