Centralt Metis-kansli

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) utgör centralt kansli för Metis (Mer teori i ST)-kurser som vänder sig till ST-läkare över hela landet. Syftet är att öka tillgängligheten på specialister psykiatri. Ett övergripande mål med en sammanhållen specialistutbildning är att hela Sverige ska få en jämlik vård.

Metis-kurser:

  • Kvalitetssäkrade kurser för landets ST-läkare inom vuxen-barn och ungdomspsykiatri, samt rättspsykiatri, beroende- och äldrepsykiatri
  • utgår från modern interaktiv pedagogik med olika inlärningsmetoder
  • är forskningsbaserade och inkorporerar nationella riktlinjer

Metis organisation består av ett centralt kansli, ett kansli för kurser inom barn-och ungdomspsykiatri samt sex regionala kanslier. Metis styrgrupp består av representanter från de sex sjukvårdsregionerna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt representanter från specialistföreningarna som adjungerade medlemmar.

METIS hemsida
METIS kurskatalog

Urval av kursutbudet:


Välkommen att höra av dig med frågor till Metis support!
metissupport.slso@regionstockholm.se 
Katarzyna Kumanowska katarzyna.kumanowska@ki.se
Xiangwei Zhu xiangwei.zhu@ki.se
Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se