Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning (CPF) har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

 

Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2023

 

19 oktober Fortsättningsutbildning för rehabkoordinatorer

Kursen sker fysiskt kl. 8.30 -16 på Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Förmiddagen kommer att handla om könsskillnader kopplat till sjukfrånvaro och under eftermiddagen kommer vi arbeta med svåra case.

Anmäl dig här.


1 december Nätverksträff för rehabkoordinatorer inom psykiatrin

Nätverksträffen ges fysiskt kl. 13-16. 

Välkommen till en fysisk nätverksträff för rehabkoordinatorer inom psykiatrin. Vi lyssnar på docent Veronica Svärds senaste forskning inom området rehabkoordinering samt har kollegial handledning.

Anmäl dig här.

14 december Konferens: Försäkringsmedicin - en del av vård och behandling

Vi välkomnar dig inom vården som i din roll arbetar med försäkringsmedicinska frågor. Du är exempelvis chef på en vårdenhet, läkare med särskilt uppdrag inom försäkringsmedicin, sjukskrivande läkare eller rehabkoordinator. 

Dagen kommer att innehålla föreläsningar och diskussioner om vårdens behov och utmaningar, information om aktuella kunskapsstöd, riktlinjer, utbildningsaktiviteter och goda exempel från olika verksamheter.

Mer information och anmälan till Konferens: Försäkringsmedicin - en del av vård och behandling

 

 

Genomförda utbildningar 

8 september Nätverksträff för rehabkoordinatorer

18 augusti Nätverksträff för nya rehabkoordinatorer

26 maj Fortsättningsutbildning rehabkoordinatorer

11 maj Basseminarium för rehabkoordinatorer med APC 

23 mars Digital rehabkoordinator-träff med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

22 februari Basseminarium för rehabkoordinatorer med APC 

27 januari Digital rehabkoordinators-träff 

 

Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se