Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer. Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll.

Film om hur det är att arbeta som rehabkoordinator.

Aktiviteten under våren 2021


Grundseminarium för nya rehabkoordinatorer 14/4 kl. 13-16
Fortsättningsseminarium 20/4 kl. 13-16.30
Kollegial handledning 23/4 kl. 13-15
Kollegial handledning 21/5 kl. 10-12
Nätverksträff 3/6 kl. 13-15
Kollegial handledning 18/6 kl. 10-12

Viktig information och användbara dokument

Bipacksedel sjukskrivning
Program (vardgivarguiden.se)
Information till arbetsgivare
Arbetsgivarinfo sjukskrivning
Särskild uppdragsbeskrivning
Kunskapsteamets podd "Allt om Försäkringsmedicin"
Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och rehabilitering
Utbildningsmaterial och stöd inom funktionen för koordinering
Identifiera patienter i behov av koordinering – rutiner och sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
Identifiera patienter i behov av koordinering – rutiner och sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan-Folkhälsa och sjukvård