Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

Nätverksträffar och aktiviteter 2022

Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer - 17 maj

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum ges den 17 maj kl. 8.30 till 12 möjlighet till fortbildning med fokus på arbetsmiljö och arbetsåtergång. Anmälan sker via APCs hemsida: 
Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se) 

 

Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer - 2 juni

Du som är rehabkoordinator inom psykiatrin är den 2 juni kl. 9-16 välkommen på fortbildningsseminarium på Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69 plan 6. Mer information om dagens innehåll kommer längre fram.
För mer information och anmälan:


Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Film - att arbeta som rehabkoordinator

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering