Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

 

Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2023

 

26 maj Fortsättningsutbildning REKOS kl 8.30-16

Välkommen till en fysisk kursdag i Centrum för psykiatriforsknings utbildningslokaler på Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 90.

Gemensam frukost med start kl 8.30.

KURSINNEHÅLL

  • Kan en aktivitetsförmågeutredning underlätta bedömning av arbetsförmåga?
    Föreläsare: Emanuele Del Giudice, leg. läkare, specialist i psykiatri

  • Hur påverkas arbetsförmågan hos personer med depressions- och ångestsjukdom?
    Föreläsare: Monica Bertilsson, lektor och forskare vid avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Innehållet utgår från flertal studier med individer, sjukvårdspersonal och chefer.

Anmäl dig här.Genomförda utbildningar 2023

27 januari Digital REKO-träff kl 10-12

22 februari Basseminarium för REKOS med APC kl 13-16.30

23 mars Digital REKO-träff kl 13-15 med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

11 maj Basseminarium för REKOS med APC 

 
Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Film - att arbeta som rehabkoordinator

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se