Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning (CPF) har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll


Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2024


NÄTVERKSTRÄFF FÖR REHABKOORDINATORER

Tid: 26 september kl. 10-12
Utbildningen är digital.

På denna nätverksträff medverkar Försäkringskassan och berättar om de senaste nyheterna samt svarar på era frågor. Nätverksträffen sker tillsammans med rehabkoordinatorer från psykiatrin. Observera att du måste anmäla dig och skicka in dina frågor senast den 11 september.

Läs mer och anmäl dig här.

----------------

NATIONELL KONFERENS FÖR REHABKOORDINATORER

Tid: 17 oktober kl. 9-12 
Utbildningen är digital.

Välkommen till en digital konferens för rehabkoordinatorer inom psykiatrin. Temat för dagen är “Samverkan mellan socialtjänst och vård med individer som saknar SGI”.
Utbildningsdagen anordnas av region Halland, Gävleborg, Västerbotten och Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här.

----------------

BASUTBILDNING FÖR REHABKOORDINATORER

Tid: 7+14 november kl. 9-16
Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18b, 171 65 Solna, Lokal "Wangari".

Denna utbildning riktar sig till nyanställda rehabkoordinatorer i Region Stockholm samt till de som är intresserade av att uppdatera sina kunskaper.
Kursen ger en omfattande översikt över de viktigaste aspekterna i rollen som rehabkoordinator och syftar till att stärka deltagarnas kompetens och förmåga att effektivt stödja patienter genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer och anmäl dig här.

----------------

ARBETSANPASSNINGAR VID ÅTERGÅNG TILL ARBETE EFTER SJUKSKRIVNING

Tid: 22 november kl. 9-15
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Centrum för psykiatriforskning och Centrum för arbets-och miljömedicin välkomnar dig som är läkare eller rehabkoordinator inom psykiatrin eller övrig specialistvård till en utbildningsdag där vi får mer kunskap om arbetsanpassningar vid återgång i arbete.

Mer detaljerat kursinnehåll kommer under hösten.

Läs mer och anmäl dig här.

-----------------

NÄTVERKSTRÄFF FÖR REHABKOORDINATORER

Tid: 6 december kl. 13-16 
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, 36-salen

Utbildningen kräver föranmälan.

Läs mer och anmäl dig här.


 

Genomförda utbildningar 2024

17 maj Arbetsrätt och sjukskrivning. Arrangerat med CAMM.

18 april Nätverksträff för rehabkoordinatorer

2 februari Nätverksträff för rehabkoordinatorer

 

 

Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

Tolkningsstöd avseende Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se