Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

 

Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2023


27 januari Digital REKO-träff kl 10-12

Välkommen till en digital nätverksträff den 27 januari kl. 10-12. Jonna Boive Millroth från Samordningsförbundet informerar om deras uppdrag samt Rehabiliteringsbanan, vi kommer även få information om BIP-studien.

Vi fortsätter också vårt gemensamma arbete med att tydliggöra arbetsprocessen för rehabkoordinatorer. Titta gärna på var ni dokumenterar er planering så att vi kan bestämma en gemensam linje för detta.

Anmäl dig här.

 

22 februari Basseminarium för REKOS med APC kl 13-16.30

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett digitalt seminarium med fokus på baskunskaper!

Läs mer och anmäl dig via APC:s hemsida här.

23 mars Digital REKO-träff kl 13-15

Närvarar gör Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Anmäl dig här.

11 maj Basseminarium för REKOS med APC kl 13-16.30

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett digitalt seminarium med fokus på baskunskaper!

Läs mer och anmäl dig via APC:s hemsida här.


26 maj Fortsättningsutbildning REKOS kl 9-16

Välkommen till en fysisk kursdag i Centrum för psykiatriforsknings utbildningslokaler på Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 90.

Mer information om kursinnehållet kommer snart.

Anmäl dig här.
Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Film - att arbeta som rehabkoordinator

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se