Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

 

Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2022

1/9 WORKSHOP REHABILITERINGSKOORDINGERINGSPROCESSEN

Utifrån en grundmall från Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin arbetar vi tillsammans fram en modell för rehabkoordinering inom psykiatrin.
Grundmallen skickas till anmälda deltagare cirka tre veckor innan detta tillfälle.

Datum/tid: 1 september, kl 13-16
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, CPF:s fortbildningslokaler.
Sista anmälningsdatum: 17 augusti.

Anmäl dig här.


14/10 REKO-nätverk kl 9-12 digitalt

Du som är rehabkoordinator inom psykiatrin är välkommen till en digital nätverksträff den 14 oktober kl. 9-12.
Vi informerar om nyheter inom det försäkringsmedicinska området och möjliggör kollegial handledning.

Anmäl dig här.


8/12 REKO-träff

Docent Veronica Svärd föreläsare om den senaste forskningen inom området rehabkoordinering.

Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, CPF:s fortbildningslokaler. OBS, träffen sker fysiskt.
Tid: kl 13-16

Anmäl dig här.

Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Film - att arbeta som rehabkoordinator

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se