Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning (CPF) har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll


Basseminarium för rehabkoordinatorer 

I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Försäkringskassan ges information om Försäkringskassans uppdrag och regelverk samt rehabkoordinatorns arbetsuppgifter. Anmälan sker via Akademiskt primärvårdscentrums hemsida:
Seminarium bas för rehabkoordinatorer (akademisktprimarvardscentrum.se)

 

Nätverksträffar och aktiviteter 2024

18 april Nätverksträff för rehabkoordinatorer

Tid: Kl 13-16
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

För mer information och anmälan till nätverksträff för rehabkoordinatorer


17 maj Arbetsrätt och sjukskrivning

Tid: Kl 9-16
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Välkommen till en utbildningsdag för läkare och rehabkoordinatorer som arbetar med sjukskrivna patienter. Syftet med dagen är att ge fördjupad kunskap om arbetsgivarens ansvar och patientens rättigheter och skyldigheter i relation till vårdens uppdrag. 

Målet är att få en bättre förståelse för andra aktörers uppdrag i sjukskrivningsprocessen. 

Mer information och anmälan till Arbetsrätt och sjukskrivning

 

Genomförda utbildningar 2024

2 februari Nätverksträff för rehabkoordinatorer

 

Genomförda utbildningar 2023 

14 december Konferens: Försäkringsmedicin - en del av vård och behandling

1 december Nätverksträff för rehabkoordinatorer 

19 oktober Fortsättningsutbildning för rehabkoordinatorer

8 september Nätverksträff för rehabkoordinatorer

18 augusti Nätverksträff för nya rehabkoordinatorer

26 maj Fortsättningsutbildning rehabkoordinatorer

11 maj Basseminarium för rehabkoordinatorer med APC 

23 mars Digital rehabkoordinator-träff med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

22 februari Basseminarium för rehabkoordinatorer med APC 

27 januari Digital rehabkoordinators-träff 

 

Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se