Nätverk för rehabkoordinatorer

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin på CPF har i uppdrag från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för fortbildning, dialog med Försäkringskassan samt för att stötta i rollen som rehabkoordinator.

På denna sida finns material samlat som kan vara användbart för rehabkoordinatorer

Kontakta gärna kunskapsteamet om vid frågor om rehabkoordinatorns roll

Aktiviteter för Rehabkoordinatorer under hösten 2021

Nätverksträff, 26/8, kl. 13.00-15.00
Basseminarium nya rehabkoordinatorer, 8/9 kl. 13.00-16.00
Nätverksträff (Försäkringskassan medverkar), 24/9 10.00-12.00
Fortsättningsseminarium, 1/10 kl. 9.00–12.00
Nationellt nätverksmöte, 21/10 9.00–12.00
Basseminarium för nya rehabkoordinatorer, 10/11 kl. 13.00-16.00
Nätverksträff (Arbetsförmedlingen medverkar), 19/11 kl. 10.00-12.00
Nätverksträff, 10/12 kl. 10.00-12.00


Viktig information och användbara dokument

Särskild uppdragsbeskrivning Rehabkoordinator

Om Rehabkoordinators roll 

Utbildningsmaterial från SKR

Film - att arbeta som rehabkoordinator

Bipacksedel sjukskrivning

Information till arbetsgivare

Podd om Försäkringsmedicin

Att identifiera patienter med behov av koordinering