Motivationshöjande behandling (MET) (3 hp)

  • 2024-01-31

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt.

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI.

Kursinnehåll

MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende.

Kursens upplägg

Kursen inleds med två digitala heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning via Zoom baserade MET-samtal som du spelar in under kursen.

Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Två MET-samtal med klienter/patienter spelas in och delar av dem transkriberas av deltagarna. Dessa samtal utgör underlag för handledning. Samtalen tillsammans med transkriberingen laddas upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi.

Lärare

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MItränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och färdigheter i motivationshöjande behandling (“motivational enhancement therapy”, MET).

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • redogöra för MET som behandlingsmetod, inklusive dess manualiserade struktur
  • tillämpa färdigheterna i MET enligt manual med patienter med alkoholmissbruk eller -beroende på ett evidensbaserat sätt
  • kunna integrera ett MET-arbetssätt med ett MI-förhållningssätt

Datum och datum samt plats

  • Utbildningsdagar är 31 januari och 1 februari 2024, samt grupphandledning, två halvdagar.
  • Första grupphandledningen är 21 eller 22 februari och andra tillfället 20 eller 21 mars 2024.
  • Grupphandledningen är antingen på för- eller eftermiddagen.

Kursen genomförs i lärplattformen Canvas och föreläsningarna sker via videoverktyget Zoom. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Sagt om våra MI-utbildningar

”Väldigt bra, fick reflektera och fick återkoppling, kände mig ytterligare stärkt och fick ännu bättre förståelse”

”Material i form av exempelfilmer fungerade väldigt bra pedagogiskt för att effektivt greppa de olika delarna”

Anmälan och avgift

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 8000 kr ex moms.

Sista anmälningsdag är den 11 december 2023.

 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, Klassrum, VT24