Volen Ivanov ny teamledare - fokus på samlarsyndrom, dermatillomani, trichotillomani, hälsoångest och luktreferenssyndrom

Sedan sin disputation 2017 med en avhandling om samlarsyndrom har Volen forskat vid CPF och i Christian Rücks forskargrupp.

Nyligen blev Volen teamledare för ett team med fokus på tillstånden samlarsyndrom, dermatillomani, trichotillomani, hälsoångest och luktreferenssyndrom. 

- Jag har i stort sett ända sedan jag tog min psykologexamen kombinerat forskning med kliniskt arbete inom SLSO. Sedan 2018 är jag kvalitetsansvarig psykolog vid öppenvårdssektionen på Psykiatri Sydväst. Min huvudsakliga uppgift där är att mäta behandlingsutfall av de psykologiska behandlingar som erbjuds vid kliniken, säger Volen.

Vad har din forskning för fokus?

- Min forskning fokuserar på att utveckla psykologiska behandlingar för tvångssyndrom och relaterade tillstånd och studera hur dessa kan implementeras inom både sjukvården och socialtjänsten, fortsätter Volen.

Har du något extra intressant forskningsprojekt som du just nu arbetar med?

- För närvarande är vi i uppstarten av flertalet randomiserade kontrollerade studier. Bland annat testar vi internetförmedlad KBT för dermatillomani och om hembesök som genomförs av socialtjänsten kan förstärka effekten av KBT för samlarsyndrom. Inom kort kommer vi också starta världens första randomiserade kontrollerade behandlingsstudie för det ”nya” psykiatriska tillståndet ”luktreferenssyndrom” (på engelska ”olfactory reference disorder”). Personer med det tillståndet upplever att det luktar illa och att andra lägger märke till lukten. Efter en lovande studie av internetförmedlad KBT för tillståndet vill vi nu gå vidare men en större och kontrollerad studie.

Vi ser fram emot att följa Volen och hans spännande arbete framåt!

För mer info. och kontakt till Volen: