Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin

 • PingPong

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Kursens upplägg

Du lär dig genom sju kursmoduler innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar. Efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen.

Kusens moduler tar upp följande

 • Lagar
 • Patienten i vården
 • Organisation och ansvar
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner
 • Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
 • Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska

Kursens mål

Efter kursen ska Du kunna:

 • Förstå hur författningar inklusive grundlagar ger ramarna för stat, region och primärkommun beträffande häls- och sjukvård i Sverige.
 • Förstå och tillämpa författningar som specifikt reglerar hälso- och sjukvården, t ex hälso-och sjukvårdslag (HSL), patientsäkerhetslag (PSL) och patientlag (PL).
 • Förstå och tillämpa grundläggande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
 • Förstå och sakkunnigt tillämpa de författningar som reglerar vård mot den enskildes vilja, t ex lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lag om vård av missbrukare (LVM).
 • Förstå och tillämpa anmälningsplikten enligt socialtjänstlag 14:1 om barn som far illa.
 • Förstå och sakkunnigt tillämpa de författningar som redovisas i litteraturlistan: läkemedelshantering enligt socialstyrelsen samt de författningar du finner under rubriken ”övrigt"
 • Känna till anmälningsplikter ang körkort, vapen och flygcertifikat. Känna till föreskrift om utfärdande av intyg.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, Barn och unga, Vuxna