Grundutbildning

Centrum för psykiatriforskning ansvarar för undervisning i vuxenpsykiatri vid flera av Karolinska Institutets grundutbildningar. Vårt största uppdrag är på Läkarprogrammet, där psykiatri och beroendelära ingår i kursen Klinisk medicin – inriktning Neuro, sinnen, psyke.

Vi deltar även med undervisning i psykiatri på fysioterapeut-, arbetsterapeut- och logopedprogrammen vid KI samt på specialistutbildningen för sjuksköterskor i psykiatri, med huvudsakligen föreläsningar. Vi deltar inte i sjuksköterske- eller psykologprogrammen.

På läkarprogrammet samordnar vi undervisningen på de tre universitetssjukvårdsenheterna på Huddinge (Psykiatri Sydväst), Solna (Psykiatri Nordväst) och S:t Göran (Norra Stockholms psykiatri) samt Beroendecentrum. Det gäller föreläsningar, seminarier, praktisk utbildning och förstås examinationer. För studenternas verksamhetsförlagda utbildning samarbetar vi också med andra psykiatriska vårdenheter inom SLSO och med privata vårdgivare.

Vi arbetar med att utveckla lärandemål, pedagogik och examinationer vid möten flera gånger per termin och årliga internat med lärare och amanuenser. Vi samarbetar också nära med de andra ämnesföreträdarna inom kursen Neuro, sinnen, psyke och med läkarprogrammets ledning.

Våra mål för grundutbildningen

  • hög pedagogisk kvalitet och med medicinsk pedagogiskt utvecklingsarbete
  • tydligt studentinflytande
  • utveckla verksamhetsförlagd utbildning och bidrar till rekrytering till psykiatrin
  • främja att psykiatri får större utrymme inom vårdutbildningar
  • uppmärksamma forskningsmöjligheter inom de psykiatriska områdena
  • alla studenter ska uppnå nödvändig psykiatrisk kompetens

Alla vi lärare är läkare och specialister i psykiatri. Vi har också ST-läkaramanuenser vid de fyra verksamheterna.