Årsrapport 2023

Centrum för psykiatriforskning är ett kunskapscentrum som bedriver utbildning, utveckling och forskning inom området psykisk hälsa. Totalt har CPF omkring 400 anställda med anknutna forskare och lärare inräknade. År 2023 uppgick CPF:s samlade omsättning till drygt 400 miljoner kronor. En betydande del av denna omsättning utgjordes av externa forskningsmedel sökta i konkurrens. Läs om vår aktivitet under 2023 i årsrapporten.

Centrum för psykiatriforskning

Vårt uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning.