Forskning på STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) verkar för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom exempelvis epidemiologi, folkhälsovetenskap, naturvetenskap, psykologi och socialt arbete.

STAD bedriver i huvudsak tillämpad forskning i nära samarbete med aktörer i lokalsamhället.  Forskare och projektledare implementerar och testar alkohol- och drogförebyggande metoder på en rad arenor, såsom restauranger, nattklubbar, fotbollsmatcher, träningsanläggningar, primärvård och ungdomsmottagningar. Internetbaserade program för olika målgrupper är också ett centralt forskningsområde. Effektutvärderingar och implementeringsstudier görs ofta parallellt och publiceras som vetenskapliga artiklar och i STAD:s rapportserie. Vi söker kontinuerligt efter nya arenor för implementering och forskning i dialog med kliniker, beslutsfattare, ideella organisationer och andra samhällsaktörer. Mer information om vår aktuella forskning finns på hemsidan.