Forskning på STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är en enhet inom CPF som verkar för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom exempelvis folkhälsovetenskap, naturvetenskap, biokemi, psykologi och socialt arbete.

STAD har som mål att förebygga problem i samhället som är relaterade till alkohol och droger, ofta genom att påverka dess tillgänglighet och efterfrågan. För att nå dit bedrivs i huvudsak tillämpad forskning i nära samarbete med aktörer i lokalsamhället.

Forskare och samordnare arbetar tillsammans med att utveckla och implementera alkohol- och drogförebyggande metoder på en rad olika arenor, såsom restauranger, nattklubbar, Allsvenska fotbollsmatcher, träningsanläggningar, primärvård och ungdomsmottagningar. Internetbaserade program för olika målgrupper är också ett centralt forskningsområde.

Effektutvärderingar och implementeringsstudier görs ofta parallellt och publiceras som vetenskapliga artiklar och i STAD:s rapportserie. Vi söker kontinuerligt efter nya arenor där vi kan göra skillnad med vår forskning och detta görs i dialog med kliniker, beslutsfattare, ideella organisationer och andra samhällsaktörer. Mer information om vår aktuella forskning finns på hemsidan.