Avgiftsfria kurser för vårdpersonal i Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar och administrerar kurser som är avgiftsfria för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Syftet är att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Målgrupp

Kurserna är kostnadsfria för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde Primärvård på motsvarande enheter i Stockholm och på Gotland.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kurserna mot en kursavgift, se i kursbeskrivningen * för respektive kurs. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för Primärvården gentemot övriga målgrupper.  

Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Kursutbud

Kurser som är öppna för anmälan, eller där anmälan öppnar inom kort, är länkade direkt till kurskatalogen. 

Tidigare och kommande kurser

 

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s Nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.