Avgiftsfria kurser för vårdpersonal i Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar och administrerar kurser som är avgiftsfria för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Syftet är att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Målgrupp

Kursen är avgiftsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom versksamhetsomäde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kurserna mot en kursavgift, för mer information se i kursbeskrivningen för respektive kurs. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper.  

Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs hittar du i kurskatalogen. 

 • Beroendetillstånd inom vuxenpsykiatrin - Att uppmärksamma och behandla
 • Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin
 • Farmakologi- och läkemedelshantering för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor
 • Fördjupad bedömning av PTSD
 • Grundläggande utbildning om ätstörningar
 • Internt krisstöd - Psykologisk och Retrospektiv genomgång
 • Krisintervention vid psykos
 • NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy
 • NECT - Erfarenhetsutbyte
 • Psykofarmakologi - insättning och utsättning av läkemedel
 • Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk öppenvård
 • Vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrisk heldygnsvård
 • Vård och stödsamordning (Case Managment)

 

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.