Avgiftsfria kurser för vårdpersonal i Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar och administrerar kurser som är avgiftsfria för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Syftet är att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Målgrupp

Kurserna är kostnadsfria för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården

Kursutbud

Kurser som är öppna för anmälan, eller där anmälan öppnar inom kort, är länkade direkt till kurskatalogen. 

Aktuellt:

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s Nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.