Fortbildning i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Fortbildningen i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård som arbetar inom heldygnsvården i Region Stockholm.

Fortbildningen är avgiftsfri och ges årligen av CPF utveckling & implementering.

Fortbildningen består av en längre kurs (11 dagar) i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser (2 dagar) inriktade på olika psykiatriska tillstånd; psykossjukdom, beroende, depression/bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kursernas mål är att ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd och besvär samt praktiska färdigheter i omvårdnad. Fortbildningens vision är att deltagarna ska stärkas i sin yrkesroll, känna stolthet över sitt arbete och kunna bidra till att utveckla omvårdnaden på sin arbetsplats. 

Genomförande

Kurserna innehåller utöver föreläsningar med interaktiva moment, seminarier för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. I den längre grundläggande kursen ingår en individuell examinationsuppgift. 

Vid eventuella frånvarotillfällen kan ersättningsuppgifter krävas.

För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomförda och godkända.