Om Centrum för psykiatriforskning

Centrum för psykiatriforskning är ett kunskapscentrum för psykiatriska sjukdomstillstånd.

Vårt uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling som i sin tur bidrar till kvalitetssäkring och implementering av evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården.


"Samarbete mellan akademin och vården är en viktig premiss för klinisk f orskning och förutsättning för vår framgång. Vi är en del av Region Stockholm och Karolinska Institutet, vilket ger oss möjlighet att driva kliniskt relevanta forskningsprojekt. Fokus för forskningen ligger på förståelsen av psykiatrisk etiologi, effektivare behandlingar med patientens perspektiv i fokus och att utveckla effektivare förebyggande åtgärder.

Som verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning är jag stolt över våra mångsidiga och begåvade forskargrupper och all den kunskap som finns inom centret. Klicka gärna runt på hemsidan och hör gärna av dig om du har några frågor. Du som arbetar inom SLSO psykiatri är särskilt välkommen att kontakta våra forsknings- och utvecklingskoordinatorer på klinikerna.

- Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning"