Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordväst är en psykiatrisk klinik med specialistvård för vuxna. Vi har slutenvård på Danderyds Sjukhus och S:t Görans sjukhus, samt flera mottagningar i nordvästra Stockholm och på Karolinska sjukhuset i Solna.

Kliniken har en lång tradition av psykiatrisk forskning. Forskargrupperna som tillhör Psykiatri Nordväst bedriver verksamhet inom suicidologi, psykosforskning, experimentell cellforskning samt farmakoepidemiologi. Dessutom har många av klinikens anställda forskningsverksamhet inom andra forskargrupper på Karolinska Institutet, samt på andra universitet i Sverige. 

Forskare

Jussi Jokinen studerar faktorer som bidrar till uppkomsten av självmords- och våldshandlingar. Jokinen undersöker neuroendokrinologiska, neuroinflammatoriska och epigenetiska markörer hos suicidförsökspatienter i relation till högrisk endofenotyper och prognos. Andra studier gäller våldsrisk hos psykiatriska patienter och farmakologisk behandling av patienter med hypersexuell störning.

Carl Sellgren skapar individ-specifika cellulära modeller av hjärnan för att studera mekanismer som orsakar psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med hälso- och sjukvården och innefattar systematisk insamling av data från exempelvis individer med schizofreni (Karolinska Schizophrenia Project). Genom individspecifik insamling av data kan fynd i cellkulturer relateras till exempelvis analyser av ryggmärgsvätska och PET-data. Sellgren använder också hjärnmodeller för screening av nya läkemedel.

Jari Tiihonens forskargrupp undersöker reell effektivitet av farmakologisk behandling av schizofreni, bipolär sjukdom, unipolär depression, personlighetsstörningar och missbruk av olika droger, genom nationella registerstudier. Han grupp studerar också neurobiologiska mekanismer som ligger bakom schizofreni, psykopati och drogmissbruk, genom att tillämpa hjärnavbildning och stamcellsmetodik. 

Shahram Bahmanyar, forskare vid Centrum för farmakoepidemiologi och docent i epidemiologi vid KI:s institution för medicin, Solna. Shahrams forskning handlar bland annat om biverkningar av psykiatriska läkemedel såsom antipsykotika och centralstimulantia.

Anette Johansson, forskare inom gruppen Forensisk beteende och neurovetenskap, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hvudansvarig forskare för Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt). Forskningen handlar om att bättre förstå utifrån ett psykologiskt och biologiskt livsperspektiv varför vissa med psykossjukdomar blir våldsamma. För vidare information

Marc Guitart-Masip, forskare vid Aging Research Center, och docent i neurovetenskap vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Marcs forskning handlar om de kognitiva förmågor som ligger bakom beslutsfattande och motivation och hur de implementeras i hjärnan. 

Maria Skott, forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning. Marias forskning inkluderar studien Fit for Life, som handlar om att undersöka effekten av fysisk träning ledd av mentorer som ett tillägg vid behandling av psykossjukdom.

Martina Wolf Arehult bedriver forskning på Psykiatri Nordväst tillsammans med Karolinska institutet/CPF och Uppsala universitet, liksom i samarbete med professor Tom Lynchs forskargrupp som syftar till ökad förståelse om: 

  • människors förmåga och sätt att reglera känslor 
  • människors personlighetsstil och dess påverkan på psykisk hälsa 
  • självskadebeteenden 
  • radically open dialektisk beteendeterapi  
  • dialektisk beteendeterapi  
  • samband mellan ensamhet och hälsa samt strategier att öka förmågan att hantera och ta sig ut ur ensamhet 

Därutöver är det också flertal anställda på kliniken som är disputerade eller genomför forskarutbildning inom andra forskargrupper. Forskningsområdena innefattar psykossjukdomar, psykiatrisk genetik, tvångssyndrom, ECT, neuropsykiatriska tillstånd, demens samt molekylär forskning kring immunsjukdomar. 

På Psykiatri Nordväst undervisas cirka 100 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Varje läkarstudent brukar ha cirka 12 dagar VFU men detta varierar något från termin till termin. Alla läkarstudenter får genomföra 2 olika placeringar under sin VFU, oftast en placering inom slutenvård och en placering inom öppenvård.