Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordväst är en psykiatrisk klinik med specialistvård för vuxna. Vi har slutenvård på Danderyds Sjukhus och S:t Görans sjukhus, samt flera mottagningar i nordvästra Stockholm och på Karolinska sjukhuset i Solna.

Kliniken har en lång tradition av psykiatrisk forskning. Forskargrupperna som tillhör Psykiatri Nordväst bedriver verksamhet inom suicidologi, psykosforskning, experimentell cellforskning samt farmakoepidemiologi. Dessutom har många av klinikens anställda forskningsverksamhet inom andra forskargrupper på Karolinska Institutet, samt på andra universitet i Sverige. 

Forskargrupper

Jussi Jokinens forskargrupp studerar faktorer som bidrar till uppkomsten av självmords- och våldshandlingar. Gruppen undersöker neuroendokrinologiska, neuroinflammatoriska och epigenetiska markörer hos suicidförsökspatienter i relation till högrisk endofenotyper och prognos. Andra studier gäller våldsrisk hos psykiatriska patienter och farmakologisk behandling av patienter med hypersexuell störning.

Simon Cervenkas forskargrupp forskar på psykossjukdomar med molekylär hjärnavbildning. Inom ramen för Karolinska Schizophrenia Project, där Psykiatri Nordväst deltar, använder forskargruppen positronemissionstomografi (PET) för att undersöka hjärnan hos patienter med nyinsjuknad psykossjukdom. Gruppen studerar även det biokemiska underlaget för personlighet och kognitiv funktion, samt driver flera projekt kring metodutveckling inom kvantifiering av PET-data.

Carl Sellgrens forskargrupp skapar individ-specifika cellulära modeller av hjärnan för att studera mekanismer som orsakar psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med hälso- och sjukvården och innefattar systematisk insamling av data från exempelvis individer med schizofreni (Karolinska Schizophrenia Project). Genom individspecifik insamling av data kan fynd i cellkulturer relateras till exempelvis analyser av ryggmärgsvätska och PET-data. Gruppen använder också hjärnmodeller för screening av nya läkemedel.

Jari Tiihonens forskargrupp fokuserar på psykofarmakologiska studier. De undersöker risken för självmord för personer som använder antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med personer som inte gör det. samt ”real-world effectiveness” av antipsykotisk behandling vid schizofreni. Gruppen undersöker även epidemiologiska, genetiska och neurobiologiska mekanismer bakom drogberoende och våldsamt beteende, samt är involverade i studier inom funktionell hjärnavbildning.

Andra forskare på kliniken med docentkompetens som driver forskning inom psykiatriska områden är:

Marc Guitart-Masip, forskare vid Aging Research Center, och docent i neurovetenskap vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Marcs forskning handlar om de kognitiva förmågor som ligger bakom beslutsfattande och motivation och hur de implementeras i hjärnan. 

Shahram Bahmanyar, forskare vid Centrum för farmakoepidemiologi och docent i epidemiologi vid KI:s institution för medicin, Solna. Shahrams forskning handlar bland annat om biverkningar av psykiatriska läkemedel såsom antipsykotika och centralstimulantia.

Därutöver är det också flertal anställda på kliniken som är disputerade eller genomför forskarutbildning inom andra forskargrupper. Forskningsområdena innefattar psykossjukdomar, psykiatrisk genetik, tvångssyndrom, ECT, neuropsykiatriska tillstånd, demens samt molekylär forskning kring immunsjukdomar.