Lugna rummet – ett rum för känslomässig egenvård inom psykiatrin

Syftet med modulen Lugna rummet är att kunna erbjuda patienterna en plats för avslappning och välbefinnande, stödja dem att utveckla egna lugnande eller aktiverande strategier samt att öka patienttillfredsställelsen.

Lugna rummet 2.0

Vi på Utveckling och implementering strävar hela tiden efter att förbättra vårt stöd gentemot psykiatrins verksamheter. Lugna rummet har ett utbildningspaket för de verksamheter som ska starta eller redan bedriver Lugna rummet. Utbildningsfilm med tillhörande digital handbok och kunskapstest finns tillgängligt på Lärtorget. Övriga digitala styrdokument återfinns längst ned på denna sida.

Länk till introduktion och utbildningspaketet på Lärtorget.

Ett rum för avslappning

Lugna rummet är ett sinnesstimulerande behandlingsrum inom den psykiatriska heldygnsvården. Rummen är inredda med fokus på aktivt lugnande stimuli kopplat till syn, känsel, hörsel och doft. Där finns avslappningsfåtölj med fotpall, fototapet som visar en ljus skog, boll- och kedjetäcke eller fibertäcke, musikspelare med naturljud och avslappningsmusik samt olika doftoljor.

Genom utbildning och implementering av Lugna rummet är syftet att medarbetarna ska få en förbättrad arbetsmiljö, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen.

Lugna rummet prövades under 2011-2014 som ett av delprojekten inom Heldygnsvårdsprojektet Parasollet. De fyra första av de tio enheter som installerade Lugna Rummet har utvärderats på ett strukturerat sätt under ledning av med. dr. Anna Björkdahl.

Stöd för att starta upp Lugna rummet

Metodstödet från CPF tillhandahåller stöd ute i verksamheten samt detaljerad metodbeskrivning på hur Lugna rummet startas upp och underhålls. Stödet omfattar medverkan vid initiala planeringsmöten med ledning och medarbetare, genomgång av modulmaterial, extra stöd till de särskilt ansvariga på enheten samt stöd vid iordningställande av rum. Ansökningsformulär för Lugna rummet hittar ni längst ned i menyn till vänster.

Metodstöd från CPF till enheter

Metodstödet ser olika ut om det är en uppstart av Lugna rummet, nystartad enhet eller en enhet som fullt ut har implementerat Lugna rummet och varit i gång en längre tid. Stödet är inte aktivt uppsökande för enheter som varit i gång en längre tid, i stället får särskilt ansvarig eller enhetschef vid behov av stöd och hjälp kontakta metodstödjare på CPF. Läs mer om stödet för Lugna rummet här. Som stöd för att arbeta hållbart med Lugna rummet finns en sida med tips och råd till dig som särskilt ansvarig och enhetschef. Vid eventuell avveckling av Lugna rummet finns ett digitalt styrdokument längre ner på denna sida, kontakta metodstödjare på CPF för stöd och förankring om det skulle vara aktuellt.

Nu finns allt stöd i digital form

Som ett stöd i uppstart och underhåll av Lugna rummet finns olika styrdokument som syftar till ökad självständighet för verksamheterna. Bakom nedanstående länkar finns samtliga dokument samlade som verksamheten behöver för att kunna upprätthålla driften (tillsammans med utbildningspaketet på Lärtorget).