Lugna rummet – ett rum för känslomässig egenvård inom psykiatrin

Syftet med modulen Lugna rummet är att kunna erbjuda patienterna en plats för avslappning och välbefinnande, stödja dem att utveckla egna lugnande eller aktiverande strategier samt att öka patienttillfredsställelsen.

Lugna rummet 2.0

Vi på Utveckling och implementering strävar hela tiden efter att förbättra vårt stöd gentemot psykiatrins verksamheter. Vi har förbättrat Lugna rummet med ett utbildningspaket för de verksamheter som ska starta eller redan bedriver Lugna rummet. Vi har ersatt den tidigare fysiska utbildning med en utbildningsfilm med tillhörande digital handbok och kunskapstest – allt tillgängligt på Lärtorget. Observera att den tidigare gröna pärmen är ersatt av digitala styrdokument som hittas längst ned på denna sida.

Länk till introduktion och utbildningspaketet på Lärtorget.

Ett rum för avslappning

Lugna rummet är ett sinnesstimulerande behandlingsrum inom den psykiatriska heldygnsvården. Rummen är inredda med fokus på aktivt lugnande stimuli kopplat till syn, känsel, hörsel och doft. Där finns avslappningsfåtölj med fotpall, fototapet som visar en ljus skog, boll- och kedjetäcke, musikspelare med naturljud och avslappningsmusik samt olika doftoljor.

Genom utbildning och implementering av Lugna rummet är syftet att medarbetarna ska få en förbättrad arbetsmiljö, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen.

Lugna rummet prövades under 2011-2014 som ett av delprojekten inom Heldygnsvårdsprojektet Parasollet. De fyra första av de tio enheter som installerade Lugna Rummet har utvärderats på ett strukturerat sätt under ledning av med. dr. Anna Björkdahl.

Stöd för att starta upp Lungna rummet

Metodstödet från CPF tillhandahåller stöd ute i verksamheten samt detaljerad metodbeskrivning på hur Lugna rummet startas upp och underhålls. Stödet omfattar medverkan vid initiala planeringsmöten med ledning och medarbetare, genomgång av modulmaterial, extra stöd till de särskilt ansvariga på enheten samt stöd vid iordningställande av rum.

Även ett nätverk för de särskilt ansvariga på enheterna koordineras från CPF. Nätverket bjuder in till metodstödsträffar två gånger per år för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Gröna pärmen ersätts av digitala dokument

Som ett stöd i uppstart och underhåll av Lugna rummet finns olika styrdokument som syftar till ökad självständighet för verksamheterna. Bakom nedan länkar finns samtliga dokument samlade som verksamheten behöver för att kunna upprätthålla driften (tillsammans med utbildningspaketet på Lärtorget).