Övriga utbildningar

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

Grundläggande utbildning i psykiatrisk utredning

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården.

Compassionfokuserad terapi, 7.5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom ”tredje vågens KBT”. CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Anmälningslänk

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Kursen syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och kommer också att innehålla handledning till nystartade team. 

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

KBT vid PTSD är vår nya kurs vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Stockholm.  
Kursen innehåller metoden Prolonged Exposure som erbjuds av psykolog Hanna Dimbodius. Kursen ger PE certifikat samt är ackrediterad som specialistkurs för psykologer. 

Utbildning i motiverande samtal, 3 hp

Kursen vänder sig till den som vill hjälpa människor att förändra sig, t.ex. att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor inom beroendevård.