Skriv ut den här sidan

Positronemissionstomografi

Positronemissionstomografi, förkortas PET och är en bildteknik som kan användas för att kartlägga mängden och fördelningen av olika protein, som receptorer och enzym, i levande djur och människa.

PET Core Facility har ett instrument, speciellt utvecklade för kliniska studier av människohjärnan, det är ett av världens cirka tio HRRT PET-instrument, som ger den bästa upplösningen. Vi har också två instrument avsedda för smådjur.

Våra kliniska projekt syftar till att besvara viktiga frågor kring flera av hjärnans sjukdomar, bland andra psykos, depression, ADHD, autism och Parkinsons sjukdom. Det gör vi genom att undersöka patienter och friska människor med PET, varvat med undersökningar och tester för att mäta sjukdomssymptom, kognitiv funktion och personlighetsdrag.

Vi undersöker också den biologiska effekten som patienter får av olika behandlingar, såsom läkemedel och psykoterapi. Vi utvecklar även metoder för avancerad bildanalys och är världsledande på att ta fram nya spårämnen för PET.

PET håller till i byggnad R5 i nordöstra hörnet av KS sjukhusområde i Solna.