Behandla spelproblem med KBT

 • 2024-10-03

 • 0 - 0

 • Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Centrum för Psykiatriforskning arrangerar en interaktiv fyradagarsutbildning i att behandla spelberoende (hasardspelsyndrom) med kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen utgår från KBT och vänder sig till dig som kommer att arbeta med behandling av personer med spelproblem och spelberoende.

Kursinnehåll

 • Spelandets historia
 • Svensk spelmarknad
 • Etiologi och förekomst av spelberoende
 • Kartläggning och bedömning av spelberoende
 • Samsjuklighet
 • Spelberoendets neurobiologi
 • Speltankar och spelsug
 • Motiverande arbete vid spelberoende
 • Anhöriga och spelberoende
 • KBT-modellen för spelberoende
 • Alternativa spelfria aktiviteter
 • Att hantera ekonomin vid spelberoende

Kursupplägg

Kursen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner med interaktivt lärande
via kursens digitala lärplattform, där deltagaren i egen takt kan ta del av filmer, texter och övningar som hör till kursen. Undervisning sker under fyra heldagar, uppdelat på två tillfällen. Däremellan arbetar du självständigt via kursens lärplattform och genomför ett bedömningssamtal med en klient med spelproblem.

Krav för att delta och förberedelser

Krav för att delta:

Du som söker den här kursen bör arbeta med behandling av beroende och/eller riskbruk och ha tillgång till dator, surfplatta eller smart mobiltelefon för att kunna delta. Det är också en fördel om du har grundläggande kunskap och erfarenhet av att arbeta med Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Förberedelser:

Inför kursstart kommer du att genomföra en kort introduktion via kursens
lärplattform, ”Lärtorget”. Det är även bra om du innan kursstart har identifierat en klient med spelproblem att tillfråga om att bistå med hemuppgiften att göra en kartläggning och bedömning.

Kursmaterial

Behandlingsmanual, artiklar och lärplattformens material ingår i kursavgiften.

Kursledare

Kursen leds av Anders Nilsson och Viktor Månsson, som båda är legitimerade psykologer, forskare samt författare till boken ”Behandla spelproblem med KBT: Teori och Praktik”. Båda har stor erfarenhet av att behandla spelberoende och att utbilda i behandling av spelberoende.

Tid och plats

Datum och tid: 3–4 oktober + 5–6 december 2024.

Plats: Undervisning sker under fyra heldagar på plats i Stockholm. Lokal meddelas senare. 

Anmälan och avgift

Kostnad: 10 500 kr/deltagare.

Du kommer att få ett antagningsbesked som skickas ut när sista anmälningsdag
(12 september 2024) har passerat. Antalet kursplatser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut.

Sista anmälningsdagen är den 12 sept 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, Klassrum, HT24, Vuxna