Behandla spelproblem med KBT

 • 2022-09-20

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Centrum för Psykiatriforskning arrangerar en interaktiv fyradagarsutbildning i att behandla spelberoende (hasardspelsyndrom) med KBT. Utbildningen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och vänder sig till dig som arbetar med behandling av missbruk eller beroende.

Kursinnehåll

 • Spelandets historia
 • Svensk spelmarknad
 • Etiologi och förekomst av spelberoende
 • Kartläggning och bedömning av spelberoende
 • Samsjuklighet
 • Spelberoendets neurobiologi
 • Speltankar och spelsug
 • Motiverande arbete vid spelberoende
 • Anhöriga och spelberoende
 • KBT-modellen för spelberoende
 • Alternativa spelfria aktiviteter
 • Att hantera ekonomin vid spelberoende

Krav för att delta

Du som söker den här kursen bör arbeta med behandling av beroende eller missbruk och ha tillgång till dator, surfplatta eller smart mobiltelefon för att kunna delta. Det är också en fördel om du har grundläggande kunskap och erfarenhet av att arbeta med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kursupplägg

Kursen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner över Zoom med interaktivt lärande via kursens digitala lärplattform, där deltagaren i egen takt kan ta del av filmer, texter och övningar som hör till kursen.

Vi träffas fysiskt i två dagar och digitalt i två dagar, uppdelat på två tillfällen Däremellan arbetar du självständigt via kursens lärplattform och genomför ett bedömningssamtal med en klient med spelproblem.

Kursledare

Kursen leds av Anders Nilsson och Viktor Månsson, som båda är legitimerade psykologer och som forskar om behandling av spelberoende. Båda har stor erfarenhet av att behandla spelberoende och att utbilda i behandling av spelberoende.

Tid och plats

20–21 september 2022 på Centrum för psykiatriforskning
17–18 november 2022 digitalt över Zoom

Förberedelser

Inför kursstart kommer du att genomföra en kort introduktion via kursens lärplattform. Det är även bra om du innan kursstart har hittat en klient inför hemuppgiften att göra en kartläggning och bedömning.    

Kursförmedling

De dagar du deltar digitalt via Zoom skickas en länk till föreläsningarna innan kursstart. Se till att du sitter ostört, har en stabil uppkoppling och använd helst hörlurar. Zoom kan användas både från web-läsare eller från en desktop-klient. För mer info om zoom, besök https://zoom.us.  

Antagning

Du kommer att få ett antagningsbesked som skickas ut när sista anmälningsdag (28 augusti 2022) har passerat. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut. Antalet platser är begränsat.

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Distans, Klassrum, HT22