KCP BUP sökbara kurser VT 2023

De här kurserna är sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Övriga kan antas i mån av plats. Observera att flera kurser har förkunskapskrav och att uppgifter ges mellan undervisningstillfällena.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning 

Grundläggande diagnostik, 1,5 dag.

Kursdatum: mer info kommer snart. 
Sista anmälningsdag: mer info kommer snart. 
Kursinformation: mer info kommer snart. 

Barnpsykiatrisk bedömning, 1,5 dag.

Kursdatum: mer info kommer snart.
Sista anmälningsdag: mer info kommer snart.
Kursinformation: mer info kommer snart. 

Depression  

Diagnostik och bedömning vid depression, 3 dagar.

Depression vid tidig ålder är en allvarlig riskfaktor. Trots detta är depression hos barn och ungdom underdiagnostiserat. Den här kursen syftar till att ge kompetens i att upptäcka och diagnostisera depression i de komplexa fall som vanligen förekommer inom barn och ungdomspsykiatri. 

Kursdatum: 8/3, 15/3 samt 22/3. (alla dagar kl 9-16)
Sista anmälningsdag: 8/2.
Kursinformation
Intygsblankett

KBT i BUP-kontext: Modulutbildningar

För att underlätta för behandlare inom barn och ungdomspsykiatri att kunna tillämpa de riktlinjer som finns för evidensbaserad behandling är KBT i BUP-kontext modulbaserad. Alla moduler är centrala komponenter i de behandlingsmodeller som BUP skall erbjuda patienter. Idén med modulerna är att behandlare kan välja moduler utifrån baskunskap och behov. Exempelvis bör den som endast har begränsad kunskap om KBT starta med de första modulerna, medan behandlare med god KBT-kompetens kan välja de moduler som man specifikt önskar fördjupa sig i. Modulerna kommer efter hand att bli fler samt byggas på med fördjupningar i de centrala komponenterna. Våren 2023 ges dessa moduler: 

Modul 1: Grunder i KBT, 1,5 dagar.

Den här modulen går igenom de grundläggande terapeut-färdigheter som man behöver för att genomföra KBT. Allt inom ramen för den teoretiska grund som KBT utgår ifrån. 

Kursdatum: 23/1 (kl 9-16) samt 27/1 (kl 9-12).
Sista anmälningsdag: 19/12.
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 2: Beteendeanalys, 1,5 dagar.

Kursdatum: 10/2 (kl 9-16) samt 17/2 (kl 9-12).
Sista anmälningsdag: 14/1.
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 3: Fallformulering, 2,5 dagar.

Kursdatum: 10/3, 17/3 (kl 9-16) samt 24/3 (kl 9-12).
Sista anmälningsdag: 10/2.
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 4: Exponering I, 3 dagar.

Exponering rekommenderas för behandling av olika ångesttillstånd hos barn och unga. Obehandlat kan tillstånden innebära försenad utveckling och svårt lidande för barnet och familj. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i exponering. Vi arbetar med teori bakom metoden varvat med praktiska övningar för att bli mer säkra som behandlare. 

Kursdatum: 5/4, 19/4, 3/5. (alla dagar kl 9-16).
Sista anmälningsdag: 5/3. 
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 5: Föräldrastrategier, 3 dagar.

Föräldraträning är den behandling som i dag har bäst evidens vid utagerande beteendeproblem så som vid trotssyndrom och/eller uppförandestörning. Ny forskning har även visat positiva effekter av föräldraträning vid ångestsyndrom och viss effekt kan ses vid depression. De effektiva föräldrastrategier som är verksamma vid både utagerande och inåtvänd problematik är baserade på inlärningsteori. Kursen syftar till att ge en förståelse för vidmakthållande föräldrabeteenden vid inåtvänd och utagerande problematik, kunna genomföra samspelsanalys med föräldrar och träna på att använda föräldraträningskomponenter i behandling.

Kursdatum: 21/4, 28/4, 5/5 (alla dagar kl 9-16)
Sista anmälningsdag: 17/3.
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 6: Beteendeaktivering I, 4 dagar.

Vid mild/medelsvår depression hos barn och ungdomar rekommenderas KBT. En av de viktigaste komponenterna vid behandling av depression med KBT är beteendeaktivering. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i beteendeaktivering för barn och unga. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. 

Kursdatum: 5/5, 12/5, 26/5, 6/9. (alla dagar 9-16) (Dessa datum är preliminära och kan komma att ändras. Exakta datum fastställs i januari)
Sista anmälningsdag: 28/3.
Kursinformation
Intygsblankett

Kontakt

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP