KCP BUP sökbara kurser HT 2022

De här kurserna är sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Övriga kan antas i mån av plats. Observera att flera kurser har förkunskapskrav.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning 

Grundläggande diagnostik, 1,5 dag. Kursdatum: 16/9, 23/9, 30/9. Sista anmälningsdag 19/8. Intygsblankett

Barnpsykiatrisk bedömning, 1,5 dag. Kursdatum: 7/10, 14/10, 21/10. Sista anmälningsdag 9/9. Intygsblankett

DC0-5, 3 dagar. Kursdatum: kort digital introduktion 14/10 samt kursdagar 27/10, 28/10, 17/11, 25/11. Sista anmälningsdag 1/9. Intygsblankett

Depression  

Depression Diagnostik, 2 dagar. Kursdatum: 31/8, 9/9. Sista anmälningsdag 8/8. Intygsblankett

Depression Översikt behandling, 3 dagar. Kursdatum:30/9, 7/10, 14/10. Sista anmälningsdag 2/9. Intygsblankett

Behandling: se Modul 6 under KBT i BUP-kontext 

KBT i BUP-kontext 

Modul 1: Grunder i KBT 1,5 dagar. Kursdatum: 23-24/8. Sista anmälningsdag 8/8. Intygsblankett

Modul 2: Beteendeanalys 1,5 dagar. Kursdatum: 2/9, 16/9. Sista anmälningsdag 12/8. Intygsblankett

Modul 3: Fallformulering 2,5 dagar. Kursdatum: 23/9, 30/9, 7/10. Sista anmälningsdag 26/8. Intygsblankett

Modul 4: Exponering I 3 dagar. Kursdatum: 13/10, 27/10, 10/11. Sista anmälningsdag 16/9. Intygsblankett

Modul 5: Föräldrastrategier 3 dagar. Kursdatum: 18/11, 25/11, 2/12. Sista anmälningsdag 7/10. Intygsblankett

Modul 6: Beteendeaktivering I 4 dagar. Kursdatum: 9/11, 23/11, 14/12, 11/1. Sista anmälningsdag 7/10. Intygsblankett

Kontakt

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP