KCP Barn och unga: Kurser VT 2024

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en större examinerande skriftlig uppgift mot slutet av kursen.

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning 

Samspelsbehandling för små barn - evidensbaserade komponenter i teori och praktik, 5 dagar

I behandling av psykiatrisk problematik hos små barn ingår ofta behandlingskomponenter som är gemensamma vid ett flertal olika behandlingsmetoder. En gemensam komponent handlar om att stärka upp och förbättra relationen mellan barn och förälder. Ytterligare behandlingskomponenter som är gemensamma handlar om att hjälpa barnet att reglera affekter och följa den vuxnes styrning. Kursen ger en överblick då det gäller kunskapsläget för behandling av psykiatriska tillstånd hos barn upp till 5 år. Kursen innehåller också träning i evidensbaserade metoders behandlingskomponenter.

Kursdagar: 19/3, 21/3, 12/4, 3/5 och 24/5 (9-16) 
Sista anmälningsdag: 19/2 -24
Kursinformation
Intygsblankett

KBT för barn och unga: Modulutbildningar

För att underlätta för behandlare som arbetar med barn och unga att kunna tillämpa de riktlinjer som finns för evidensbaserad behandling är ”KBT i barn- och ungdomspsykiatrisk-kontext” modulbaserad. Alla moduler är centrala komponenter i de evidensbaserade behandlingsmodeller som bör erbjudas målgruppen. Idén med modulerna är att behandlare kan välja moduler utifrån baskunskap och behov. Exempelvis bör den som endast har begränsad kunskap om KBT starta med de första modulerna, medan behandlare med god KBT-kompetens kan välja de moduler som man specifikt önskar fördjupa sig i. Modulerna kommer efter hand att bli fler samt byggas på med fördjupningar i de centrala komponenterna.

Modul 4: Grundläggande exponering, 3 dagar.

Exponering rekommenderas för behandling av olika ångesttillstånd hos barn och unga. Obehandlat kan tillstånden innebära försenad utveckling och svårt lidande för barnet och familj. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i exponering. Vi arbetar med teori bakom metoden varvat med praktiska övningar för att bli mer säkra som behandlare.

Kursdagar: 12/4, 19/4, 3/5 (9-16)
Sista anmälningsdag: 12/3
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 6: Beteendeaktivering - behandling av depression hos barn och ungdomar, 3 dagar, (plus en halvdags booster)

Vid mild/medelsvår depression hos barn och ungdomar rekommenderas KBT. En av de viktigaste komponenterna vid behandling av depression med KBT är beteendeaktivering. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i beteendeaktivering för barn och unga. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. 

Kursdagar: 26/4, 17/5, 31/5 (samtliga dagar 9-16). Booster-dag efter sommaren.
Sista anmälningsdag: 26/3-24
Kursinformation
Intygsblankett

Större utbildningar

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi
med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp

En unik, sammanhållen utbildningen som ges som ett kurspaket om totalt 11 delkurser och sträcker sig över sex terminer. Den inkluderar exempelvis introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete och den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Kursinformation

 

Kontakt

Sarah Thylén

Kursadministratör KCP Barn och unga

Marianne Bonnert

Ansvarig för KCP Barn och unga