Psykoterapiforskning

Forskning inom psykoterapi på CPF är koncentrerat till Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)

Fokus för psykoterapiforskningen som bedrivs på KCP är utveckling och effektivisering av vården för personer som lider av psykisk ohälsa. I detta ingår bl.a. utveckling av kunskap om mänskligt fungerande, prevention, kunskap om psykologiska och psykoterapeutiska processer och procedurer. KCP:s psykoterapiforskningsfokus innefattar även utveckling av kunskap i implementeringsprocedurer samt utbildningsplattformar för att på effektivast möjliga sätt göra forskning tillgänglig för den dagliga vården och därigenom minska den psykiska ohälsan och öka människans delaktighet i samhället. Forskningen bedrivs med både kvantitativa och kvalitativa metoder.