Att ange rätt adress för affiliering när du publicerar

Karolinska Institutet och Region Stockholm har en gemensam modell för att fördela direkta forskningsmedel till institutioner och kliniker enligt en prestationsbaserad fördelningsgrund. I modellen är bibliometri en av de fyra delvikter som används för att beräkna ett aktivitetstal för varje institution, sjukhus och klinik. Nedan ges vägledning i hur affiliering bör anges i manus. Glöm inte att ange dina finansiärer. Varje gång du publicerar är det viktigt att ange både KI och Region Stockholm. Kom ihåg att det är viktigt att du även anger CPF när du skickar in ditt manuskript.

Adress på manus

Centre for Psychiatry Research,
Department of Clinical Neuroscience,
Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
Region Stockholm

 

Hela ovanstående adress ska anges, inklusive alla kommatecken! Efter "Region Stockholm" skrivs själva gatuadress som är valfri och kan variera.

 

Exempel:

 

(Norra Stationsgatan)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 Norra Stationsgatan 69,
 SE-113 64 Stockholm,
 Sweden

 

(PET Karolinska)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 Karolinska University Hospital,
 SE-171 76 Stockholm,
 Sweden

 

(BUP Gävlegatan)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 CAP Research Centre,
 Gävlegatan 22,
 SE-113 30 Stockholm,
 Sweden

 

(Riddargatan)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 Riddargatan 1,
 SE-114 35 Stockholm,
 Sweden

 

(Norra Stockholms Psykiatri)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen 1, SE-112 81 Stockholm, Sweden

 

(KCP)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 The Centre for Psychotherapy, Education & Research
 Liljeholmstorget 7,
 SE-117 63 Stockholm,
 Sweden

 

(CPF Huddinge)

Centre for Psychiatry Research,
 Department of Clinical Neuroscience,
 Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
 Region Stockholm,
 Karolinska University Hospital,
 SE- 141 86 Stockholm,
 Sweden

 

Verifiera vetenskapliga publikationer i det bibliometriska systemet

Forskare anknutna till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds varje år att logga in på Bibliometric Verification Toolkit och

  • verifiera sina publikationer
  • kontrollera att forskningstillhörighet inom Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm har identifierats
  • Kontrollera/välja aktuellt forskningsområde enligt "Svensk standardklassificering av forskningsämnen"