Att ange rätt adress för affiliering när du publicerar

Karolinska Institutet och Region Stockholm har en gemensam modell för att fördela direkta forskningsmedel till institutioner och kliniker enligt en prestationsbaserad fördelningsgrund. I modellen är bibliometri en av de fyra delvikter som används för att beräkna ett aktivitetstal för varje institution, sjukhus och klinik. Nedan ser du hur affiliering bör anges i manus. Glöm inte att ange dina finansiärer.

Adress på manus

Centre for Psychiatry Research,
Department of Clinical Neuroscience,
Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
Region Stockholm

 

Verifiera vetenskapliga publikationer i det bibliometriska systemet

Forskare anknutna till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds varje år att logga in på Bibliometric Verification Toolkit och

  • verifiera sina publikationer
  • kontrollera att forskningstillhörighet inom Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm har identifierats
  • Kontrollera/välja aktuellt forskningsområde enligt "Svensk standardklassificering av forskningsämnen"