Spelforskning

Centrum för psykiatriforskning bedriver forskning och utbildning om spelproblem och spelberoende. Våra forskningsprojekt spänner över flera områden: behandling, utredning, folkhälsa, samsjuklighet och självhjälp.

Forskningen spänner över en rad aspekter av spelberoende. Det kan till exempel vara utveckling av och forskning om nya metoder för att mäta och behandla spelberoende eller hur spelberoende har ett samband med andra tillstånd. Forskningen kan också handla om att undersöka spelmönster och förekomsten av spelproblem i befolkningen, genom allt från registerstudier till intervjuer med enskilda individer.

Vi har nära samarbeten med behandlingsmottagningar inom Beroendecentrum Stockholm, organisationer, nätverk och föreningar som arbetar mot spelproblem, men även med andra universitet och myndigheter. Vi delar även lokaler och har ett nära samarbete med Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Vi genomför flera utbildningar och föreläsningar om spelproblem. Vi arrangerar årligen utbildning i att behandla spelproblem ReadSpeaker och vi anordnar även nätverksträffar för spelberoendebehandlare i våra lokaler på Norra stationsgatan i Stockholm. I mån av tid genomför vi även föreläsningar och utbildningar i andra delar av landet

På bloggen spelforskning.se  och twitterkontot skriver vi om aktuell forskning kring spel och spelproblem.