Spelforskning

Centrum för psykiatriforskning bedriver forskning och utbildning om spelproblem och spelberoende. Våra forskningsprojekt spänner över flera områden: behandling, utredning, folkhälsa, samsjuklighet och självhjälp.

Forskningen handlar bland annat om hur vi kan behandla spelproblem genom att involvera anhöriga, självhjälpsprogram via nätet, spelvanor och spelproblem bland elitidrottare och idrottsledare, hur spelare upplever spelsug, hur man mäter spelförluster och att ta fram skattningsformulär för spelproblem.

Vi har nära samarbeten med behandlingsmottagningar inom Beroendecentrum Stockholm, organisationer, nätverk och föreningar som arbetar mot spelproblem, men även med andra universitet och myndigheter. Vi delar även lokaler och har ett nära samarbete med Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Vi genomför flera utbildningar och föreläsningar om spelproblem. Två gånger om året ges vår populära utbildning i att behandla spelproblem och vi arrangerar även nätverksträffar för spelberoendebehandlare i våra lokaler på Norra stationsgatan i Stockholm. I mån av tid genomför vi även föreläsningar och utbildningar i andra delar av landet

Cirka två procent av Sveriges befolkning beräknas ha spelproblem, vilket kännetecknas av en oförmåga att sluta spela trots negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Ungefär en halv procent beräknas uppfylla kriterierna för hasardspelssyndrom, som är en klinisk diagnos definierad i den psykiatriska diagnosmanualen DSM. Hasardspelssyndrom är i stora drag samma diagnos som spelberoende, som är termen som används i sjukvårdens diagnosmanual ICD. Läs gärna mer om spelproblem på Kunskapsguiden.

På bloggen spelforskning.se  och twitterkontot skriver vi om aktuell forskning kring spel och spelproblem.

Doktorandprojekt om spelproblem

Anders Nilssons avhandling "Involving Concerned Significant Others in the Treatment of Problem Gambling" handlar om stöd till anhöriga och huruvida spelberoendebehandling kan förbättras genom att involvera anhöriga i behandling. Avhandlingen handlar även om hur mycket anhöriga känner till om spelandet och vad som orsakar avhopp från spelberoendebehandling. Anders Nilsson disputerade 2019.

Kristoffer Magnussons avhandling "Methodological issues in psychological treatment research: applications to gambling research and therapist effects" handlar om en blandning av metodologiska utmaningar inom både psykoterapi- och spelforskningen. Avhandlingen tittar på konsekvenserna av att ignorera terapeuteffekter, utmaningarna med att analysera pengaförluster, samt effekten av ett internetbaserat anhörigstöd. Kristoffer Magnusson disputerade 2019.

Håkan Walls avhandling "Brief online interventions for concerned gamblers in a gambling helpline" handlar om hur korta internetbaserade interventioner for personer med spelproblem används och om de är effektiva. Avhandlingen tittar också på kopplingen mellan olika spelformer och spelproblem och hur COVID-19 pandemin påverkade problemspelande och spelproblem. Håkan Wall disputerade 2021.

Olof Molanders doktorandprojekt innehåller två delar. Den första delen utvecklar och utvärderar psykometriska instrument för att identifiera och mäta spelproblem och hasardspelsyndrom inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS. Den andra delen utvecklar och utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för patienter med hasardspelsyndrom och psykiatrisk samsjuklighet på Beroendecentrum i Stockholm. Olof Molander genomförde sin halvtid i april 2020.

Viktor Månssons doktorandprojekt är inriktat på psykologisk behandling av vuxna med hasardspelsyndrom. Projektet har särskilt fokus på att bättre förstå psykologiska och hälsomässiga konsekvenser för individen. Inom ramen för avhandlingen studerar han hur personer upplever cravings och sammanställer metoder för att mäta fenomenetVidare har Månsson även i samarbete med Beroendecentrum Stockholm undersökt emotionsreglering som möjlig behandlingsmetod för personer med hasardspelsyndrom och annan samtida psykisk ohälsa.