Spelforskning

Centrum för psykiatriforskning bedriver forskning och utbildning om spelproblem och spelberoende. Våra forskningsprojekt spänner över flera områden: behandling, utredning, folkhälsa, samsjuklighet och självhjälp.

Forskningen handlar bland annat om hur vi kan behandla spelproblem genom att involvera anhöriga, självhjälpsprogram via nätet, spelvanor och spelproblem bland elitidrottare och idrottsledare, hur spelare upplever spelsug, hur man mäter spelförluster och att ta fram skattningsformulär för spelproblem.

Vi har nära samarbeten med behandlingsmottagningar inom Beroendecentrum Stockholm, organisationer, nätverk och föreningar som arbetar mot spelproblem, men även med andra universitet och myndigheter. Vi delar även lokaler och har ett nära samarbete med Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Vi genomför flera utbildningar och föreläsningar om spelproblem. Två gånger om året ges vår populära utbildning i att behandla spelproblem och vi arrangerar även nätverksträffar för spelberoendebehandlare i våra lokaler på Norra stationsgatan i Stockholm. I mån av tid genomför vi även föreläsningar och utbildningar i andra delar av landet

Cirka två procent av Sveriges befolkning beräknas ha spelproblem, vilket kännetecknas av en oförmåga att sluta spela trots negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Ungefär en halv procent beräknas uppfylla kriterierna för hasardspelssyndrom, som är en klinisk diagnos definierad i den psykiatriska diagnosmanualen DSM. Hasardspelssyndrom är i stora drag samma diagnos som spelberoende, som är termen som används i sjukvårdens diagnosmanual ICD. Läs gärna mer om spelproblem på Kunskapsguiden.

På bloggen spelforskning.se  och twitterkontot skriver vi om aktuell forskning kring spel och spelproblem.