Suicidpreventivt arbete i praktiken

  • Lärtorget

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Kursinnehåll

Arbete pågår med implementering av riktlinjer där syftet är att suicidpreventionen ska vara mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Syftet med denna utbildning är att utveckla färdigheter i suicidpreventivt arbete i samverkan och riktar sig till alla yrkeskategorier i psykiatrin. 

Kursen ges via Lärtorget. Du når utbildningen via denna länk

Lärandemål

  • Ökad trygghet i mötet med den som inte orkar leva
  • Bättre förutsättningar för bedömning av suicidrisk
  • Praktiska verktyg avseende samverkan
  • Samtalsmetod – konkreta exempel på formuleringar i mötet med patient och närstående
  • Stöd till personal efter suicid - vad händer med mig?

Bakgrund

Personal har länge fått utbildning i ATT de ska göra en massa saker, nu är det dags att personal får lära sig HUR de ska göra.

Det som saknas och behövs när det gäller suicidpreventivt arbete är hur man ska arbeta. Alltför länge har fokus legat på struktur, skattningar, dokumentation, fakta och annat som är mätbart, medan det mer personcentrerade arbetssättet som tar sin utgångspunkt i patientens berättelse och förmåga till delaktighet har varit eftersatt.

Inom verksamhetsområde psykiatri har vi nu en central suicidpreventiv grupp som ska implementera tre riktlinjer:

  1. Stöd till personal efter suicid (en förutsättning för framgångsrikt förbättringsarbete)
  2. Stöd till närstående före och efter suicid samt
  3. Mötet med den som inte orkar leva, inklusive bedömning av suicidalitet.

Gruppen arbetar med att uppdatera vårdprogram och Svenska psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer så att dessa dokument är samstämmiga med riktlinjerna.

Föreläsare

Ullakarin Nyberg, psykiater och överläkare, med.dr och suicidforskare.
Anna Lundh, barnpsykiater och överläkare, med.dr

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, Barn och unga, Vuxna