Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling

Övergripande funktioner

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö

Enhetschef
Kompetenscentrum för psykoterapi

Gerhard Andersson

Professor

Farzaneh Badinlou

Farzaneh Badinlou

Post doc
Fil. Dr
Med. Dr.

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor

Youstina Demetry

Youstina Demetry

Doktorand

Martina Gumpert

Doktorand

Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Forskarassistent
Leg psykolog

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

MIQA-gruppen

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor

Annika Lindgren

Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Cornelia Larsson

Cornelia Larsson

Doktorand
kursansvarig för psykoterapeutisk klinik år 2

Fredrik Santoft

Fredrik Santoft

Kursansvarig för Psykoterapeutiska teorier och metoder

Ingrid Landin

Handledare
Kursansvarig CFT och Psykoterapeutprogrammet år 3

Maria Beckman

Kursansvarig Inriktningsspecifik Fördjupningskurs Kognitiv Beteendeterapi

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Maria del Mar Herrero

VFU-samordnare och handledare

Pernilla Juth

Kursansvarig examensarbete

Sven Adolfsson

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Åsa Spännargård

Kursansvarig
lärare och handledare

BAS/VU

Johanna Linde

Doktorand
Kursansvarig ST

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

BUP

Emma Högberg

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand
kursansvarig TF-KBT och Autism i heldygnsvården

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Lotta Reuterskiöld

Lotta Reuterskiöld

Universitetsadjunkt ST-BUP

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP