Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling

Övergripande funktioner

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö

Enhetschef
Kompetenscentrum för psykoterapi

Gerhard Andersson

Professor

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor

Martina Gumpert

Doktorand

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

MIQA-gruppen

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor

Annika Lindgren

Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Cornelia Larsson

Cornelia Larsson

Doktorand
kursansvarig för psykoterapeutisk klinik år 2

Fredrik Santoft

Fredrik Santoft

Kursansvarig för Psykoterapeutiska teorier och metoder

Ingrid Landin

Handledare
Kursansvarig CFT och Psykoterapeutprogrammet år 3

Maria Beckman

Kursansvarig Inriktningsspecifik Fördjupningskurs Kognitiv Beteendeterapi

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Maria del Mar Herrero

VFU-samordnare och handledare

Pernilla Juth

Kursansvarig examensarbete

Sven Adolfsson

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Åsa Spännargård

Kursansvarig
lärare och handledare

BAS/VU

Johanna Linde

Doktorand
Kursansvarig ST

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

BUP

Emma Högberg

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand
kursansvarig TF-KBT och Autism i heldygnsvården

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Lotta Reuterskiöld

Lotta Reuterskiöld

Universitetsadjunkt ST-BUP

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP