Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Docent

Övergripande funktioner

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö

Enhetschef KCP
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Fil. Dr

Gerhard Andersson

Leg Psykolog
Professor

Farzaneh Badinlou

Farzaneh Badinlou

Post doc
Fil. Dr
Med. Dr.

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor
Leg Psykolog

Benjamin Bohman

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Docent

Youstina Demetry

Youstina Demetry

Doktorand

Avatarbild för personen har ingen egen bild

David Forsström

Post doc
Leg Psykolog
Fil. Dr

Martina Gumpert

Doktorand
Leg Psykolog

Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Doktorand
Leg psykolog

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

Shervin Shahnavaz

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare
Med. Dr (föräldraledig)

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Annika Lindgren

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Cornelia Larsson

Cornelia Larsson

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Fredrik Santoft

Fredrik Santoft

Lärare
Leg Psykolog
Med. Dr

Maria Beckman

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Maria del Mar Herrero

VFU-samordnare
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Sven Adolfsson

Sven Alfonsson

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr
Fil. Dr

Åsa Spännargård

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

BAS/VU

Markus Jansson Fröjmark

Teamledare BAS/VU
Leg Psykolog
Docent

Gustaf Reinebo

Gustaf Reinebo

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog

Johanna Linde

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

Rikard Sunnhed

Rikard Sunnhed

Lärare
Fil. Dr
Leg. psykolog

BUP

Marianne Bonnert

Teamledare BUP
Leg Psykolog
Med. Dr

Emma Högberg

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog

Lars Klintwall KCP

Lars Klintwall

Lärare
Leg Psykolog
Fil. Dr

Lotta Reuterskiöld

Lotta Reuterskiöld

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Fil. Dr

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP