Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling

Övergripande funktioner

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö

Enhetschef
Kompetenscentrum för psykoterapi

Gunnel Backenroth

Professor Emerita

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor

Johan Holmberg

Doktorand
Handledare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Johan Pahnke

Doktorand

Martina Gumpert

Doktorand

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

Shervin Shahnavaz

Lärare
Forskare

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare

Nina Lindroos

Administratör

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Veronica Ylikotila

Administratör

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor

Annika Lindgren

Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Ingrid Landin

Kursansvarig och handledare Compassion Focused Therapy

Mariana

Mariana Raneva Ivanova

Kursadministratör PT/HU

Pernilla Juth

Kursansvarig examensarbete

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Thomas Parling

Kursansvarig för Psykoterapeutiska teorier och metoder

Åsa Spännargård

Kursansvarig och handledare Dialektisk beteendeterapi

BAS/VU

Markus Jansson Fröjmark

Teamledare BAS/VU

Gustaf Reinebo

Gustaf Reinebo

Doktorand
Lärare

Johanna Linde

Doktorand
Lärare

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

Lotta Reuterskiöld

Lotta Reuterskiöld

Universitetsadjunkt ST-BUP

BUP

Lise Bergman Nordgren

Teamledare BUP

Marianne Bonnert

Tf teamledare BUP

Emma Högberg

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand (föräldraledig)

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Sarah Tylén

Kursadministratör BUP
(Föräldraledig)