Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling

Övergripande funktioner

Benjamin Bohman

Tf enhetschef

Cornelia Larsson

Doktorand

Gerhard Andersson

Professor

Gunnel Backenroth

Professor Emerita

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor

Ingvar Rosendahl

Statistiker

Joanna Bruzelius

Administrativ samordnare

Johan Holmberg

Doktorand
Handledare

Johan Pahnke

Doktorand

Katarina Back

Katarina Back

Administratör

Martina Gumpert

Doktorand

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

Thomas Parling

FoU-koordinator

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare

Maria Beckman

Post doc

Nina Lindroos

Administratör

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor

Annika Lindgren

Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Bo Vinnars

VIL och VFU-ansvarig

Henrik Josephson

Kursansvarig och handledare Motiverande samtal

Ingrid Landin

Kursansvarig och handledare Compassion Focused Therapy

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Mariana

Mariana Raneva Ivanova

Kursadministratör PT/HU

Pernilla Juth

Kursansvarig examensarbete

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Åsa Spännargård

Kursansvarig och handledare Dialektisk beteendeterapi

BAS/VU

Markus Jansson Fröjmark

Teamledare BAS/VU

Alexander Rozental

Kursansvarig ST
Lärare

Elisabet Lannfelt

Lärare

Gustaf Reinebo

Gustaf Reinebo

Doktorand
Lärare

Johan Lundin

Lärare

Johanna Linde

Doktorand
Lärare

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

BUP

Lise Bergman Nordgren

Teamledare BUP

Emma Högberg

Emma Högberg

Doktorand

Johan Bjureberg

Med dr

Marianne Bonnert

Kursansvarig termin 3 Psykologspecialistutbildning inom Barn och Ungdom

Sarah Tylén

Kursadministratör BUP
(Föräldraledig)

Shervin Shahnavaz

Kursansvarig ST läk basutbildning inom BUP