Kontakta Kompetenscentrum för psykoterapi

Sektionschef Vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Docent

Enhetschef

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö

Enhetschef KCP
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Fil. Dr

Administrativa funktioner

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU/HU

Sarah Thylén

Sarah Thylén

Kursadministratör KCP Barn och unga

BAS/VU

Johanna Linde

Johanna Linde

Teamledare BAS/VU
Doktorand
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Markus Jansson-Fröjmark

Markus Jansson Fröjmark

Lärare
Leg Psykolog
Docent

Gustaf Reinebo

Gustaf Reinebo

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog

Rikard Sunnhed

Rikard Sunnhed

Lärare
Fil. Dr
Leg. psykolog

BUP

Marianne Bonnert

Marianne Bonnert

Teamledare BUP
Leg Psykolog
Med. Dr

Maria-Helander

Maria Helander

Lärare
Leg Psykolog
Med. Dr

Emma Högberg

Emma Högberg Ragnarsson

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog

Lars Klintwall

Lars Klintwall

Lärare
Leg Psykolog
Fil. Dr

Philip Lindner

Philip Lindner

Lärare
Leg psykolog
Docent

Lotta Reuterskiöld

Lotta Reuterskiöld

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Fil. Dr

MIQA-gruppen

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Annika Lindgren

Annika Lindgren

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Cornelia Larsson

Cornelia Larsson

Doktorand
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Fredrik Santoft

Fredrik Santoft

Lärare
Leg Psykolog
Med. Dr

Maria Beckman

Maria Beckman

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr

Maria del Mar Herrero

Maria del Mar Herrero

VFU-samordnare
Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Sven Adolfsson

Sven Alfonsson

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr
Fil. Dr

Åsa Spännargård

Åsa Spännargård

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut

Övriga

Gerhard Andersson

Leg Psykolog
Professor

Farzaneh Badinlou

Farzaneh Badinlou

Post doc
Fil. Dr
Med. Dr.

Hillevi Bergvall

Doktorand
PTP-Studierektor
Leg Psykolog

Benjamin Bohman

Benjamin Bohman

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Docent

Youstina Demetry

Youstina Demetry

Doktorand

Avatarbild för personen har ingen egen bild

David Forsström

Post doc
Leg Psykolog
Fil. Dr

Anahita

Anahita Geranmayeh

Doktorand

Martina Gumpert

Martina Gumpert

Doktorand
Leg Psykolog

Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Doktorand
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

Ingvar Rosendahl

Statistiker
Epidemiolog
Med dr

Shervin

Shervin Shahnavaz

Lärare
Leg Psykolog
Leg Psykoterapeut
Med. Dr