Kontakta Forskarskolan

Katarina Howner

Katarina Howner

Direktor för Forskarskolan

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för Forskarskolan