För dig som forskar

Här finns information som kan vara till hjälp för dig som forskar inom CPF. Informationen är indelad i de avsnitt du ser i menyn här intill. Börja gärna med vägledningarna nedan.

Vägledning kring forskningsprocessen

För ett detaljerat dokument kring de olika momenten under forskningsprocessen, se

En vägledning i forskningsprocessen.

Nedan finner du tre förkortade vägledningar för en genomgång av några regelverk och procedurer du behöver känna till när du bedriver forskning. Innehållet uppdateras löpande.

Se också vår översiktsbild över kliniska studier vid CPF – steg för steg från idé till arkivering.

Kostnadsfri vetenskaplig rådgivning

Clinicum är en satsning från Karolinska Institutet och Region Stockholm som erbjuder forskare tre timmars kostnadsfri konsultation utifrån det egna projektets behov. Det kan handla om stöd i att konkretisera en idé när det är dags att söka finansiering eller inför etikprövning. Rådgivningen kan exempelvis gälla val av statistisk metod, databeställningar och beskrivning av metodavsnitt i ansökningar till etikprövningsmyndigheten eller till anslagsgivare. För att ta del av stöd från Clinicum fyller man i ansökningsformuläret.

Huvudmannaskap

Forskningshuvudmannaskapet avgör vilka riktlinjer och regler som gäller för en forskningsstudie. Generellt sett kan man säga att all forskning på patienter inom vården skall ha vårdgivaren (t.ex. SLSO) som forskningshuvudman. För råd i valet av forskningshuvudman se följande vägledning: 

Val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan rörande forskning där KI och vårdgivare i Region Stockholm samarbetar | Medarbetare

För frågor kontakta i första hand din FoU-koordinator och i andra hand cpfsupport@cns.ki.se

När KI är huvudman är forskaren skyldig att följa direktiven vid KI, se Karolinska Institutets riktlinjer för forskning. När SLSO är huvudman är forskaren skyldig att följa direktiven vid SLSO, se riktlinjer och instruktioner som finns från SLSO (länken kräver att du arbetar på SLSO dator).

Lagar som reglerar forskning

Läkemedelsprövningar

Myndigheten Läkemedelsverket tillsyn av läkemedelslagen och ansökan måste göras till läkemedelsverket i de fall en studie skall pröva läkemedel. För mer information om ansökan, se www.lakemedelsverket.se

I de fall läkemedelsprövning ska ske inom SLSO gäller utöver Läkemedelslagen även SLSO:s riktlinjer och checklistor. Dessa återfinns på SLSO:s Insidan och i Dokumenta.