För dig som forskar

Inför start av en ny studie gå  igenom vår presentation uppstart av forskningsstudie. Innehållet uppdateras löpande.

Forskare på KI är skyldiga att följa de direktiv för hur en forskningsprocess ska bedrivas. Se Karolinska Institutets riktlinjer för forskning. Den kliniska forskningen vid Centrum för psykiatriforskning bedrivs ofta i samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde. När så är fallet gäller även de riktlinjer och instruktioner som finns från SLSO.

Lagar som reglerar hur forskning får bedrivas är:

Forskningshuvudmannaskapet avgör vilka riktlinjer och regler som gäller för en forskningsstudie. Generellt sett kan man säga att all forskning på patienter inom vården skall ha vårdgivaren (SLSO) som forskningshuvudman. Forskningsprojekt som enbart använder biologiska prover eller personer som inte är patienter inom vården, kan ha KI som forskningshuvudman. För råd i valet av forskningshuvudman kontakta cpfsupport@cns.ki.se

Etikprövning

Godkänd etikprövning krävs för att behandla känsliga personuppgifter i forskning. I Sverige görs etikprövningar av Etikprövningsmyndigheten. Se etikprövningslagen för att avgöra om din studie behöver etikprövas.

Vi har sammanställt viktiga saker att tänka på inför etikansökan se checklista för CPF granskning av etikansökan. Tänk på att det inte bara är etikprövningen som ska vara godkänd, även andra myndighetsbeslut kan krävas innan du startar studien. Gå gärna igenom vår presentation inför start av en ny forskningsstudie. Hör av dig till CPF Support om du har frågor.

Rutin för fakturor från Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten har nya rutiner för betalning av ansökningar. När du som forskare har skickat in din ansökan om etikprövning kommer du att få ett mail med en länk till Etikprövningsmyndighetens faktura. För att Centrum för psykiatriforskning ska kunna betala fakturorna i tid ska fakturan laddas ner och mailas enligt instruktionerna nedan. Vid frågor kontakta CPF Support.

 

  1. Klicka på länken och ladda ner PDF-filen med fakturan.
  2. Om medel som förvaltas på KI skall betala ansökan: Maila pdf:en till ki-fakturor@ki.se och ange KI:s ZZ-kod för den som skall godkänna fakturan.
  3. Om medel som förvaltas på SLSO skall betala ansökan: Maila pdf:en till slso@sll.se och ange SLSO:s referenskod för den som ska godkänna fakturan.

Se flikarna i menyn till vänster för frågor som rör din forskning.