För dig som forskar

Här finns information som kan vara till hjälp för dig som forskar inom CPF. Informationen är indelad i de avsnitt du ser i menyn här intill. Börja gärna med vägledningarna nedan.

Vägledning kring forskningsprocessen

Se nedanstående vägledningar för en genomgång av några regelverk och procedurer du behöver känna till när du bedriver forskning. Innehållet uppdateras löpande.

Vägledning vid uppstart av forskningsstudie

Vägledning vid arkivering

Vägledning kring biologiska prover

 

Översikt av forskningsprocessen

Se också vår översiktsbild över kliniska studier vid CPF – steg för steg från idé till arkivering.

Huvudmannaskap

Forskningshuvudmannaskapet avgör vilka riktlinjer och regler som gäller för en forskningsstudie. Generellt sett kan man säga att all forskning på patienter inom vården skall ha vårdgivaren (t.ex. SLSO) som forskningshuvudman. Forskningsprojekt som enbart använder biologiska prover eller personer som inte är patienter inom vården, kan ha KI som forskningshuvudman. För råd i valet av forskningshuvudman kontakta cpfsupport@cns.ki.se

När KI är huvudman är forskaren skyldig att följa direktiven vid KI, se Karolinska Institutets riktlinjer för forskning. När SLSO är huvudman är forskaren skyldig att följa direktiven vid SLSO, se riktlinjer och instruktioner som finns från SLSO. Kontakta cpfsupport@cns.ki.se om du inte har tillgång till SLSO:s Insidan.

 

Lagar som reglerar forskning

Läkemedelsprövningar

Myndigheten Läkemedelsverket tillsyn av läkemedelslagen och ansökan måste göras till läkemedelsverket i de fall en studie skall pröva läkemedel. För mer information om ansökan, se www.lakemedelsverket.se

I de fall läkemedelsprövning ska ske inom SLSO gäller utöver Läkemedelslagen även SLSO:s riktlinjer och checklistor. Dessa återfinns på SLSO:s Insidan och i Dokumenta. Kontakta cpfsupport@cns.ki.se om du inte har tillgång till SLSO:s Insidan.