Centrum för psykiatriforskning

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Seminarium 13 juni: Självvald inläggning - patienter med stora vårdbehov eller allvarliga, långvariga tillstånd

SKR tillsammans med Socialstyrelsen anordnar en seminarieserie om Självvald inläggning. I det första seminariet ställs frågan: Fungerar självvald inläggning för patienter med återkommande inläggningar inom den psykiatriska heldygnsvården? Den 13 juni föreläser CPF:s forskare Maria Smitmanis-Lyle.
För mer info. och anmälan:

Nysatsning - KI Research Incubator - KIRI

Som ett led i att vara ett banbrytande universitet har Karolinska Institutet skapat KI Research Incubator - KIRI. Fyra forskare från CPF har valts ut för att ingå i KIRI som KIRI-stipendiater. De fyra forskarna är Johan Lundberg, Kristoffer Månsson och anknutna forskare Kristiina Tammimies och Carl Sellgren. För mer info:

Unga vuxna kritiska till cannabisvården och samhällets information om drogen

Unga vuxna i Stockholms län efterfrågar cannabisinformation från trovärdiga avsändare och med nyanserade budskap. Dessutom upplever de stigma i kontakten med vården för cannabisbruk. Det visar en intervjustudie som STAD:s forskare tagit fram och som presenteras i en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och STAD vid Centrum för psykiatriforskning vid Region Stockholm. För mer info:

Tolk i terapirummet – blir språket en barriär för utsatta patientgrupper?

Att tala ett annat språk än sin vårdgivare ökar risken att få en felaktig bedömning, fel insats, ha lägre tilltro till vården och att avbryta sin behandling i förtid. En patientgrupp som drabbas är personer som flytt sina hemländer. Svåra upplevelser och långvarig stress ger högre förekomst av psykisk ohälsa som kräver behandling. Det saknas idag ett systematiskt kunskapsgrepp kring frågan i regionen.

Ida Mälarstig, psykolog och doktorand på CPF har undersökt frågan i ett projekt i samarbete med Stockholm universitets psykologiska klinik och Capio Centrum för Stress och Trauma.

För mer information om projektet:

Delta i en forskningsstudie

På CPF genomförs många olika forskningsstudier inom psykisk hälsa. För att kunna utvärdera behandlingar, ofta nya, behövs deltagare som vill vara med i en studie. För aktuella studier.

 

 

 

Podd - Allt om försäkringsmedicin

Podcasten "Allt om försäkringsmedicin" skapas av Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på CPF. Podden lyfter olika teman och frågeställningar inom det försäkringsmedicinska området. För att lyssna på podden:

Årsrapport 2021

Välkommen att ta del av Centrum för psykiatriforsknings (CPF) årsrapport 2021 som i år publicerats digitalt. Till årsrapporten:

CPF i media och övriga sammanhang

Läs, lyssna och titta gärna på CPF:s forskning som nämns i olika sammanhang och inslag i media.