Centrum för psykiatriforskning

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Rozental om perfektionism

Psykiatriforskaren Alexander Rozental gästar Malou efter tio i TV4 och berättar om för- och nackdelar med perfektionism. Tipsar också om hur den som har problem kan hantera det.

Poddtips om spelberoende

Anne Berman gästar Medicinvetarna #21 och pratar om spelberoende. Hon berättar bland annat om vad som gör vissa spel mer riskabla än andra. KI har också gjort ett filmklipp med Anne.

Poddtips om alkoholberoende

CPF:s Anders Hammarberg gästar medberoendepodden och berättar bland annat om behandlingen ”kontrollerat drickande”. Anders ger också en kurs med fokus på kontrollerat drickande, anmälan är öppen.

Forskare för framtiden

CPF:s Shervin Shahnavaz och Tove Wahlund har, tillsammans med forskarkollegor, uppmärksammats för sitt engagemang och för sitt arbete med klimatfrågor.

Rück i DN

Psykiatriforskaren Christian Rück en av Insidans experter i Dagens nyheter. Han ger råd och svarar på läsarnas frågor om psykisk ohälsa.

Nässpray mot depression

Psykiatriforskaren Johan Lundberg intervjuas av Svenska Dagbladet om faror och möjligheter med esketamin mot behandlingsresistent depression.

Spelforskning på TV

CPF:s Anders Nilsson disputerar 8 november med en avhandling om anhörigas roll i behandlingen av spelberoende. Anders berättar om avhandlingen i en intervju med Dagens Arena. Han har också medverkat i ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon.

Boktips: Motiverande samtal

Sophie Dixelius Diamantoglou och Linda Ljunggren på MIQA-gruppen har skrivit boken ”Motiverande samtal – med kodning som verktyg”. Boken är en handbok i kodning för att säkerställa kvaliteten i MI-samtal. Förord av Helena Lindqvist.

Boktips: Psykopaten

Psykiatriforskarna Karolina Sörman och Marianne Kristiansson har skrivit boken Psykopaten. I boken beskriver de med hjälp av evolutionära aspekter och utvecklingsperspektiv, hur psykopatiska drag kan ta sig uttryck i vardagssammanhang.