Centrum för psykiatriforskning

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Vinnarna av Årets Innovation

För tredje året i rad har årets innovation och implementation utsetts i Region Stockholm. Forskare vid Centrum för Psykiatriforskning tog hem vinsten för årets innovation.

Vinnare i kategorin årets innovation blev Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri sydväst med projektet Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat KBT-baserat krishanterings-program via internet för personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av Coronapandemin eller andra kriser.

Grattis till Susanna Österman, psykolog, doktorand, samt Viktor Kaldo, psykolog, forskargruppsledare och docent vid KI och Centrum för Psykiatriforskning och Erik Forsell, psykolog, Med Dr, Utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri.se, vid Internetpsykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri sydväst.

Anledningar till avhopp vid behandling av spelproblem

Spelproblem kan leda till allvarliga konsekvenser för ekonomin, hälsan och ens relationer till andra. Trots att det finns bra behandlingar är det få med spelproblem som söker sig dit och många hoppar av behandlingen i förtid.

I en ny kvalitativ studie har Anders Nilsson, Clara Hellner och Olivia Simonsson forskare vid Centrum för psykiatriforskning undersökt anledningar till att hoppa av behandling och tankar hos personer med spelproblem och deras anhöriga om processen att bli spelfri. I studien framkommer att nedstämdhet och ångest samt kaotiska livsomständigheter kan bidra till avhoppen, men även att en många hoppar av behandlingar för att de upplever att de klarar sig på egen hand. Studiedeltagarna lyfter fram vikten av att vara öppen med sina problem samt stöd från anhöriga och personer med liknande erfarenheter som nycklar för att bli spelfri.

Läs mer på publicerad vetenskaplig artikel:

SSRI ökar inte självmordsrisk – Mikael Tiger intervjuad i SvD

Mikael Tiger forskare på Centrum för Psykiatriforskning blir intervjuad av Svenska Dagbladet om en nyligen publicerad studie vid KI.

Ur Svenska Dagbladet 8 oktober 2021:
- Risken för självmord ökar inte med SSRI-läkemedel, det tyder resultaten från en stor svensk studie på. ”Det är ett lugnande besked”, menar psykiatern Mikael Tiger.

Klicka här för att läsa mer

Psykologisk behandling via internet för ungdomar med depression – ny forskningsstudie

Depression är vanligt hos ungdomar, men det kan vara svårt att få tillgång till behandling. För att ta reda på om fler ungdomar kan ges hjälp genom psykologisk behandling via internet, söks deltagare till en forskningsstudie för ungdomar 13–17 år som lider av depression.

Deltagare i studien får prova kognitiv beteendeterapi med eller utan behandlarstöd via internet under 10 veckor eller behandling vid en vanlig mottagning. Behandlingen är kostnadsfri och studien är öppen för deltagare från hela Sverige.

Läs mer om forskningsstudien 

Ny rapport: Narkotika- och alkoholbruk i Stockholms nöjesmiljöer

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har i en omfattande studie undersökt hur vanligt det är med narkotikapåverkade besökare i Stockholms nöjesmiljöer. Totalt testades 12,8 % av studiens deltagare positivt för någon av de 47 substanserna som undersöktes.

Resultaten pekar på att Stockholms nöjesmiljöer är riskmiljöer och att det finns behov av att arbeta med alkohol- och narkotikapreventiva insatser – speciellt eftersom det är en arena med unga vuxna som normalt är svåra att nå.

Läs mer om rapporten: Narkotika- och alkoholkonsumtion i Stockholms nöjesmiljöer 

Självvald inläggning – arbetsformen implementeras i Region Stockholm

Självvald inläggning är en arbetsform där patienter med svåra psykiatriska tillstånd och ett stort vårdbehov ges möjlighet att lägga in sig själva inom heldygnsvården vid behov. 

Arbetsformen implementeras nu för flertalet patientgrupper i Region Stockholm och kommer att studeras i ett storskaligt och mångårigt forskningsprojekt på Centrum för psykiatriforskning. 

Fördjupa dina kunskaper under hösten

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar alla väl förankrade i dagsaktuell forskning med ett tydligt vårdnära fokus.

Se hela kursutbudet i vår kurskatalog.

Under hösten kan kan du exempelvis fördjupa dig i nedan kurs.

Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar HT 2021

Kursen vänder sig till dig som är skötare eller sjuksköterska utan specialistutbildning i psykiatri, och som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Klicka här för att läsa mer.

Ullakarin Nybergs sommarprat

Ullakarin Nyberg är psykiatriker, forskare och expert på suicidprevention. Den 17 augusti sommarpratade hon i Sveriges Radio P1. Hon pratade bland annat om hur glädje och sorg löper parallella spår i hennes liv och hur mycket man kan förändra, bara genom att lyssna.

Klicka här för att lyssna på Ullakarins sommarprat 

Årsrapport 2020

I CPF:s årsrapport kan du läsa om hur forskargrupper och enheter har ställt om och hållit hög produktion trots pandemiåret. Rapporten kan också ge en överblick på bredden av forskningsprojekt inom CPF.