Centrum för psykiatriforskning

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Pris för behandlingsappar

Eva Serlachius har tilldelats den brittiska organisationen ACAMH:s pris för digitala innovationer. Priset får hon för sitt arbete med att utveckla och sprida evidensbaserade behandlingar via mobil-appar.

CPF på BBC

Nitya Jayaram-Lindström har intervjuats av BBC om den pågående enkätstudien om effekter av covid-19-pandemin hos personer med psykiatriska symptom. Studien söker deltagare som har eller har haft, psykisk ohälsa av något slag.

Föreläsning om psykopater

CPF:s Marianne Kristiansson och Karolina Sörman gav ett föredrag om boken Psykopaten - verkligheten bortom myten, som de har skrivit. Föredraget gavs i kulturhuset i Borås, hela föredraget filmades.

Ny bok om samtalsterapi

CPF:s Jonas Ramnerö har skrivit boken Samtalsterapi tillsammans med psykiatrikern Niklas Törneke. I boken undersöker författarna hur psykoterapi kan påverka människors liv. Boken skildrar också ett paradoxalt dilemma – att det inre samtal som varje människa har med sig själv är en del av det problem som samtalsterapin avser påverka.

Tiger fick rätt

CPF:s Mikael Tiger har fått rätt i en tvist om avgiftsbefrielse för ickekommersiella aktörer avseende kliniska prövningar hos läkemedelsverket. Tiger menar att beslutet kan bidra till att fler kliniska prövningar görs. Rättsprocessen har uppmärksammats i en artikel i tidningen Läkemedelsvärden där Mikael Tiger också intervjuas.

Psilocybin mot depression

Psykiatriforskaren Johan Lundberg intervjuas i Rapport om studien PSIPET. Där psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd ska provas mot depression. Studien har tidigare uppmärksammats i DN, Psykologtidningen, Syre och flera andra medier.

Årsrapport för 2019

Läs om CPF i vår årsrapport