Centrum för psykiatriforskning

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Miljoner till beroendeforskning

Professor Lars Terenius har i samarbete med två amerikanska grupper beviljats 2,8 miljoner dollar i forskningsanslag för att undersöka mekanismer bakom läkemedel som riktar sig mot opioidsystemen i alkoholbrukssyndrom. Björn Johansson och forskargruppsledare Vladana Vukojević är också aktiva i projektet.

Ny bok om samtalsterapi

CPF:s Jonas Ramnerö har skrivit boken Samtalsterapi tillsammans med psykiatrikern Niklas Törneke. I boken undersöker författarna hur psykoterapi kan påverka människors liv. Boken skildrar också ett paradoxalt dilemma – att det inre samtal som varje människa har med sig själv är en del av det problem som samtalsterapin avser påverka.

Kunskapspris till Ramstedt

CPF:s Mats Ramstedt tilldelas Systembolagets kunskapspris 2020 för att han gjort betydande insatser inom alkoholforskningen och har bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna samt för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället.

20% fick hallucinationer

Mikael Tiger och andra psykiatriforskare intervjuas av den amerikanska tekniksajten Gizmodo om bieffekter som patienter med depression har upplevt av ketaminbehandling.

Pris för behandlingsappar

Eva Serlachius har tilldelats den brittiska organisationen ACAMH:s pris för digitala innovationer. Priset får hon för sitt arbete med att utveckla och sprida evidensbaserade behandlingar via mobil-appar.

CPF på BBC

Nitya Jayaram-Lindström har intervjuats av BBC om den pågående enkätstudien om effekter av covid-19-pandemin hos personer med psykiatriska symptom. Studien söker deltagare som har eller har haft, psykisk ohälsa av något slag.

Psilocybin mot depression

Psykiatriforskaren Johan Lundberg intervjuas i Rapport om studien PSIPET. Där psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd ska provas mot depression. Studien har tidigare uppmärksammats i DN, Psykologtidningen, Syre och flera andra medier.

Stipendium för alkoholforskning

CPF:s Simon Jangard tilldelas Bertil Göranssons-resestipendie på 30 000 kronor, som Systembolaget finansierar. Priset delas årligen ut till en ung forskare, som gjort sig förtjänt genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol.

Månsson biträdande lektor

CPF:s Kristoffer Månsson har tilldelats medel av Karolinska Institutet för anställning som biträdande lektor och tackat ja.