Barn och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Under ett år möter BUP ungefär 22 000 barn och unga och deras familjer.

BUP bedriver forskning kring uppkomst, diagnostik och behandling av en mängd diagnoser, bland annat autism, ADHD, ångest och tvångssyndrom. Vi kartlägger bland annat av biologiska mekanismer bakom autism och utvärderar skattningsskalor och instrument. Flera av våra projekt handlar om att utvärdera behandlingsmetoder. En sådan metod är internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, sömn, självskada och funktionell magsmärta. Vi beforskar även arbetsminnesträning vid ADHD och behandling för barn med utagerande aggressivt beteende.

BUP driver även, tillsammans med Centrum för psykiatriforkning, Karolinska Institutet, Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum på Gävlegatan 22. Centrumet är en plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet.

Professor Sven Bölte inom programområde BUP är även registerhållare för Neuropsyk, ett kvalitetsregister för uppföljning och analys av vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.