Norra Stockholms psykiatri

Norra Stockholms psykiatri (NSP) erbjuder specialiserad öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns landsting. Många av våra medarbetare forskar parallellt med sitt arbete på kliniken och ett flertal forskningsprojekt bedrivs inom NSP.

Vi har flera forskningsmottagningar. Bipolärprojektet har bedrivits på Affektivt Centrum (mottagning för affektiva sjukdomar såsom bipolaritet) i över tio år. Inom projektet tillfrågades samtliga patienter ifall de ville vara del av forskningen och de som tackade ja fick gå igenom en betydligt mer noggrann utredning samt ett stort antal neuropsykologiska och biologiska tester. De fick dessutom genomgå en strukturell hjärnavbildning. Efter ett antal år upprepades en stor del av testerna i uppföljningssyfte. Projektet har resulterat i ett stort antal publikationer och forskning på den data som genererats pågår fortfarande. En pågående mekanistisk forskning sker också inom andra affektiva sjukdomar, såsom depression, och dess behandling.

Vi utvecklar samma typ av forskningsmottagning på adhd-mottagningen och på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar. Vi anser att denna struktur är nödvändig för internationell förstklassig klinisk forskning. Det är viktigt att betona att patienterna som deltar i forskningsstudier får minst lika bra vård som andra.

På NSP undervisas också cirka 100 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamheten tar emot nästan 150 sjuksköterskestudenter årligen från olika lärosäten, samt psykologstuderande, arbetsterapeutstuderande, socionomstuderande, blivande medicinska sekreterare och skötarelever. 

Mer forskning på NSP

Projektet vid ADHD-mottagningen syftar också till att studera hur objektiva mått på kognition, såsom exekutiva funktioner, skiljer sig hos patienter och kontroller, samt hur dessa mått påverkas efter medicinsk behandling. De kognitiva processer som vi mäter är baserade på modern kognitiv neuropsykologisk forskning och inkluderar förutom klassiska tester av exekutiva funktioner även tester som mäter metakognition och emotionella processer samt mer specifika exekutiva funktionsprocesser såsom graden av konflikt och kognitiv justering.            

På mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar sker sedan tidigare flera forskningsprojekt såsom forskning kring hur fysisk aktivitet kan påverka psykospatienter.

Inom Norra Stockholms Psykiatri pågår även en betydande suicidforskning. Via den psykiatriska akutmottagningen har i en klinisk studie ett stort antal individer intervjuats efter suicidförsök/självskada med fokus på hur man kan predicera upprepade självmordsförsök med hjälp av intervjuinstrument. Vi avser också att studera om den screening av suicidal intention som sker för alla nyinkomna akuta patienter har klinisk relevans. Forskargruppen använder också befolkningsregister för att belysa suicid i olika grupper. På akutsektionen pågår det också flera mindre kliniska forskningsprojekt.