Forskningsdokumentation i ELN

Huvudmännen KI och SLSO är ansvariga för all forskning som bedrivs inom respektive myndighet. Som forskare är du skyldig att följa de lagar, regler och riktlinjer som respektive huvudman måste förhålla sig till. Det ställs därför krav på dig som forskare att dokumentera och arkivera din forskning.

Forskningsdokumentation

Alla forskare vid KI och SLSO skall dokumentera sin forskning i det elektroniska system som KI tillhandahåller - KI ELN. Detta gäller oavsett var du har din anställning eller vilken myndighet som är forskningshuvudman för forskningsstudien.

Forskningsdokumentation vid KI  

Forskningsdokumentation vid SLSO (e-tjänstekort SLL / Region Stockholm krävs). Dokumentet heter Dokumenthanteringsplan för forskningshandlingar inom Stockholms läns sjukvårdsområde (RIK-22772-v.2.0)

Nytt projekt i ELN

För att dokumentera forskningsprocessen behöver du tillgång till ELN

  1. Ansök om att få ett konto i ELN. Missa inte att ange att du vill tillhöra gruppen ”CNS_CPF_Admin” när du ansöker om ELN-konto. Genom gruppen får du tillgång till ett mallbibliotek som kan vara till hjälp i dokumentationsprocessen. Har du ett ELN-konto sedan tidigare men inte är med i gruppen, kontakta elnsupport@ki.se
  2. Skapa ett projekt (görs i samråd med huvudansvarig forskare) för att kunna börja dokumentera. Kontakta din ”superuser” inom din verksamhet eller fyll i denna blankett för att ansöka om att lägga upp ett projekt i ELN. Kontakta CPF:s ”superuser” cpfsupport@cns.ki.se om du har problem med att öppna länken eller om du behöver vidare vägledning.
  3. För mer information kring ELN, gå till https://medarbetare.ki.se/ki-eln-struktur-och-innehall

För råd kring datahantering, datadelning, anonymiseringstekniker, kryptering av data och liknande finns KI:s Research Data Office som stöd, kontakta rdo@ki.se.